Studia przypadków z konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi studiami przypadków, zamieszczonymi oryginalnie w materiałach konferencyjnych dotychczasowych edycji Konferencji Lean Management. Każdy z artykułów dokumentuje przebieg wdrożeń Lean Management w przedsiębiorstwach, które zostały zaproszone do zaprezentowania swoich osiągnięć w poprzednich latach. Zbiór wszystkich studiów przypadków prezentowanych podczas konferencji jest wydawany w formie książkowej obok obszernego zestawu materiałów seminaryjnych i warsztatowych, które otrzymuje każdy z uczestników konferencji.

Prezentowane studia przypadków zostały opublikowane na stronach Lean Enterprise Institute Polska w dziale baza wiedzy, gdzie można odnaleźć szereg innych artykułów poświęconych problematyce wdrożeniowej Lean Management.

 • SFS PolandZarządzanie produkcją typu High Mix – Low Volume w firmie WABCO Polska
  Dlaczego WABCO zdecydowało się wybrać Lean Management jako ścieżkę rozwoju? Pratip Dastidar, wiceprezydent ds. jakości, powiedział krótko: „Po co wymyślać koło na nowo?”. Sukces Lean w innych przedsiębiorstwach stanowił najlepszy dowód tego, że warto iść tą drogą. Dowiedz się jak przebiegało pilotażowe wdrożenie szczupłego rozwiązania w WABCO Polska.
 • SFS PolandJak zmienić styl myślenia pracownika o każdym przezbrojeniu – kultura SMED w SFS Poland
  Kilka lat temu konieczność reagowania na codzienne zmiany w zapotrzebowaniu na produkty wymogła na Stanley Fastening Systems Poland poprawę elastyczności asortymentowej produkcji. Liczba ponad 30 tys. przezbrojeń na wszystkich maszynach rocznie nie byłaby możliwa bez zmiany nastawienia pracowników. Czy obawy załogi przed transformacją przezbrojeń okazały się uzasadnione?
 • Philips w KętrzynieEwolucja Lean – od narzędzi do kultury w Philips w Kętrzynie
  Philips w Kętrzynie rozpoczął swoją przygodę z Lean w połowie 2007, rozpoczynając od wdrożenia narzędzi Lean w wybranej rodzinie produktu. W 2011 pod hasłem „Dążenie do doskonałości” wprowadzano i usprawniano rozwiązania wypracowane do tej pory: kolejki FIFO, heijunki, strategie dostarczania komponentów. Dwa lata później organizacja musiała odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy jesteśmy gotowi na strukturalne wdrożenie programu Lean?”.
 • 3MLean Management System w firmie 3M – zarządzanie strumieniami wartości w oparciu o system ciągłego doskonalenia
  W 2014 koncern 3M podjął decyzję o wprowadzeniu Lean Management System we wszystkich zakładach produkcyjnych oraz centrach dystrybucji na całym świecie. Zakłady produkcyjne 3M w Polsce wdrożyły z dużym sukcesem LMS opaty na podziale każdego zakładu na strumienie wartości. Jakie wyniki udało się firmie osiągnąć?
 • WSORozwój stylów przewodzenia na każdym poziomie organizacyjnym podczas transformacji Lean
  Poznaj studium przypadku firmy Wagon Service Ostróda opisujące trzy główne etapy procesu transformacji różniące się od siebie zakresem, dynamiką zmian oraz stylem zarządzania.
 • VWTPM reaktywacja na przykładzie Spawalni Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
  Przeczytaj jak w poznańskiej fabryce Volkswagena osiągnięto znaczny wzrost ilości zgłoszeń usterek urządzeń produkcyjnych, zwiększono ilość zrealizowanych zgłoszeń TPM, poprawiono dostępność do miejsc przeglądowych, zwizualizowano wskazania oprzyrządowania, wprowadzono stałą obecność służb utrzymania ruchu w czasie prac TPM na linii produkcyjnej oraz szybkie usuwanie usterek „od ręki”, jak dokonano przejęcia czynności serwisowych przez pracowników produkcji, oraz jak osiągnięto wzrost świadomości technicznej i procesowej pracowników produkcji.
 • DeLavalZmiany Layoutu w Fabryce Systemów Udojowych DeLaval jako stymulator usprawnień w działalności operacyjnej
  Przekonaj się w jaki sposób zmianie layoutu fabryki towarzyszyło wprowadzenie nowej struktury zespołów produkcyjnych, systemu spotkań dziennych, standaryzacji pracy oraz systemu sugestii pracowniczych.
 • Nowy Styl GroupEwolucja Lean w Nowy Styl Group – od akordu do procesu ciągłego doskonalenia
  Dowiedz się jak przebiegało wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie Nowy Styl w bogato ilustrowanym przykładami produkcyjnymi studium przypadku firmy.
 • transformacja_te_connectivityRola przywództwa w transformacji lean na przykładzie wdrożenia TPM w oddziałach BSH w Łodzi
  W łódzkich oddziałach BSH podjęto decyzję o wdrożeniu japońskiego podejścia TPM, które wiązało się z diametralną zmianą kultury współpracy pomiędzy działami, jak również podejścia pracowników do pojawiających się problemów. Dla wielu pracowników oznaczało to wyjście z dobrze znanej strefy komfortu, uczenie się nowego sposobu działania oraz reagowania na problemy i codzienne zmaganie o utrzymanie ciągłości nowego podejścia.
 • transformacja_te_connectivityTransformacja lean w TE Connectivity drogą do osiągnięcia sukcesu biznesowego
  Dowiedz się o szczegółach programu ciągłego doskonalenia TEOA skupiającego się na klientach, wynikach finansowych i potencjale ludzkim. Zainspiruj się transformacją, która objęła przeprojektowanie gniazd produkcyjnych, optymalizację łańcucha dostaw i zaprojektowanie nowego przepływu poprzez wdrożenie systemu ssącego w bydgoskich zakładach TE Connectivity.
 • produkcja_gniazdowaTworzenie ciągłego przepływu – wdrażanie produkcji gniazdowej w Harris Polska
  Dowiedz się jak firma Harris dokonała transformacji z produkcji w wielkich partiach na produkcję w przepływie jednej sztuki zwiększając jednocześnie wydajność, zmniejszając brakowość i poprawiając dostępność produktów z linii produkcyjnej. Przekonaj się jak urzeczywistnić koncepcję zmiany systemu produkcyjnego w system gniazdowy z przepływem jednej sztuki w bogato ilustrowanym praktycznymi przykładami studium przypadku firmy.
 • zmiana_kullturyZmiana kultury firmy poprzez ciągłe doskonalenie
  Zainspiruj się podejściem do zarządzania strumieniami wartości. Zobacz jak można świadomie eksperymentować i doskonalić się w oparciu o PDCA i filozofię TOYOTA KATA. Dowiedz się czemu służą grupowe przejścia GEMBA WALK. Przeczytaj o systemie usprawnień oraz metodach redukcji kosztów logistyki dzięki organizacji tras w pętlach mleczarza. Przeczytaj jak pracownicy doskonalą swoje obszary oraz jak swoimi działaniami inspirują innych do codziennego doskonalenia procesów oraz angażowania ludzi w GKN Driveline w Oleśnicy.
 • kaizenKaizen – na drodze ku doskonałości
  Poznaj sposób na transformację przedsiębiorstwa oparty na systemie praktycznych warsztatów kaizen. Przekonaj się jak kreatywność ludzka może zastąpić wielomilionowe inwestycje w maszyny i urządzenia – zobacz jak można zmienić dowolny obszar firmy dzięki przeprowadzeniu warsztatów według ściśle określonego standardu. Przeczytaj jak można zmienić firmę dzięki sprawdzonym i skutecznym metodom działania człowieka-legendy ruchu Lean Management – Arta Byrna.
 • lean_praktykaLean w praktyce. Od Business Plan Deployment do dostosowania wydajności do zapotrzebowania klienta.
  Dowiedz się na czym polega i jak w praktyce odbywa się proces przekładania strategii i celów na wszystkie komórki organizacyjne w firmie wg metody Hoshin Kanri. Przekonaj się jak przebiega corocznie ujednolicenie planów oraz skoncentrowanie działań w celu realizacji wspólnych dla firmy zamierzeń w oparciu o cykl PDCA. Zobacz ponadto jak firma dostosowuje swoje zdolności produkcyjne do zmieniających się potrzeb klienta.
 • oriflameWybór Lean Management jako drogi do doskonalenia organizacji na przykładzie produkcji kosmetyków w firmie Oriflame
  Przekonaj się jak zarządowi firmy Oriflame projekt wdrażania Lean Manufacturing umożliwił doskonalenie strumieni wartości.
  Dowiedz się, jak w praktyce ustandaryzowano obsadę linii, skrócono czas przezbrojeń o 50%, podniesiono wartość wskaźnika OEE o 30%, zmniejszono wielkość partii produkcyjnych o 70%, oraz znacząco zmniejszono ilość komponentów przy liniach. Zobacz jak faza projektów pilotażowych została przekształcona w zaangażowanie pracowników w utrzymanie i rozwój nowego systemu.
 • tpm_polska_miedzTPM to kształtowanie postaw, a nie konserwacja maszyn – dwuletnie doświadczenia O/ZWR KGHM POLSKA MIEDŹ
  Przekonaj się jak dzięki wdrożeniu TPM uczyniono pracowników produkcyjnych współodpowiedzialnymi za stan maszyn i urządzeń w KGHM. Zobacz przykłady zakrojonego na szeroką skalę programu 5S, który poprzedził wdrożenie programu autonomicznej konserwacji maszyn. Dowiedz się jak zmotywowano do zmian pracowników z długoletnim stażem, z których większość pracowała w firmie od samego początku. Przekonaj się o imponujących efektach wdrożenia Lean Management w przemyśle wydobywczym.
 • tpm_budowanie_kulturyBudowanie kultury lean poprzez warsztaty TPM
  Przeczytaj o procesie wdrożeniowym Lean Management trwającym nieprzerwanie od 2000 roku. Przekonaj się jak w trakcie warsztatów TPM i SMED, identyfikacja i usuwanie usterek wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Zobacz jak opracowano roczny plan warsztatów TPM dla maszyn, które były przyczyną największych strat produkcyjnych. Dowiedz się o sprawdzonej w praktyce metodzie prowadzenia warsztatów kaizen dla obszarów objętych projektem TPM.
 • lean_hrSystem Lean HR jako wsparcie we wdrażaniu TPM w oddziałach BSH w Łodzi
  Przekonaj się jak w praktyce przebiegał proces określenia wymagań pracodawcy w stosunku do pracowników i jak na tej podstawie dokonano zdefiniowania odpowiednich systemów motywacyjnych w ramach systemu Lean HR, mających na celu wsparcie wdrażania TPM w łódzkich fabrykach koncernu BSH. Dowiedz się w jaki sposób pracownicy mogą przyczyniać się do sukcesu finansowego firmy rozwijając się indywidualnie oraz jak mogą odnosić własne sukcesy wspierając wdrożenie systemu TPM. Zobacz jak przebiegają codzienne spotkania produkcyjne GEMBA, w czasie których operatorzy raportują wskaźniki i omawiają bieżące problemy produkcyjne, a także dzielą się najlepszymi praktykami.
 • nidec_lean_simulationOd operatora do kierownika, czyli o możliwościach rozwoju w środowisku Lean na przykładzie NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.
  Przeczytaj o doświadczeniach autorów firmy Nidec w zakresie tworzenia i wykorzystywania możliwości rozwoju pracowników liniowych w środowisku produkcyjnym stosującym zasady Lean Manufacturing. Poznaj praktyczne narzędzia zaangażowania personelu, które wspomagają proces rozwoju zawodowego pracowników. Poznaj szczegóły projektu „od operatora do kierownika”, który stał się dla firmy szansą na wykorzystanie potencjału najliczniejszej grupy pracowników firmy, jakimi są operatorzy.
 • robert_kagan_lei_polska Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów (część 1/3: idź i zobacz oraz wizualizacja problemów)
  Dowiedz się w jaki sposób Toyota dokonała przekształcenia filozofii naukowego eksperymentowania w rzeczywiste zachowanie menadżerów i przełożonych. Przekonaj się o fenomenie podejścia „Idź i zobacz” stanowiącego odpowiednik obserwacji zjawiska w metodzie naukowego zarządzania. Zobacz czym jest toyotowski typ opartego na faktach rozwiązywania problemów, wymagany przy decydowaniu o środkach zaradczych i proponowaniu usprawnień. Przekonaj się jak zastosowanie wizualizacji pozwala przetłumaczyć efektywność każdego procesu na język obrazujący wynik rzeczywisty względem oczekiwanego.
 • Zdjecie_XII_KLMZarządzanie przez rozwiązywanie problemów (część 2/3: lokalny pomiar wyników oraz standaryzowanie obecnych działań)
  Dowiedz się co stanowi najczęstszy problem w zakresie pomiaru wyników w praktyce produkcyjnej i usługowej. Zrozum fenomen samodzielnego pomiaru, który jest kluczem do kaizen i samodoskonalenia. Dowiedz się czym powinny charakteryzować się dobrze zaprojektowane mierniki. Zrozum dlaczego standaryzacja procesu umożliwia dostrzeganie problemów i ich eliminację. Dowiedz się jak utrzymywać standardy pacy poprzez odpowiednie zarządzanie oraz jakie konkretne zadania w procesie audytowania pracy standaryzowanej przypadają w udziale poszczególnym szczeblom organizacji.
 • otw_electrolux_01Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów (część 3/3: uczenie podstawowych metod analizy oraz eksperymentowanie i refleksja)
  Przekonaj się dlaczego doskonalenie nie oznacza przypadkowych zmian, ale wyciąganie poprawnych wniosków z eksperymentu. Poznaj na czym polega toyotowski proces rozwiązywania problemów nazywany Toyota Business Practices (TBP). Przekonaj się jaką uwagę przykłada Toyota do zapewnienia, że proces doskonalenia związany jest z pracami nad właściwymi problemami. Dowiedz się dlaczego warto tworzyć środowisko pracy, w którym pomyłka jest dozwolona i w którym pracownicy są upoważnieni do eksperymentowania z działaniami zapobiegawczymi.
 • 10_przykazan_lean10 przykazań szefa firmy wdrażającego filozofię lean
  Przekonaj się, jak niezależnie od obranego podejścia do zmian, kluczowa na końcu okazuje się zawsze rola szefa i to zarówno przy wdrażaniu twardych, jak i miękkich aspektów koncepcji Lean Management. Poznaj 10 przykazań szefa firmy wdrażającego filozofię lean opracowanych przez zespół LEI Polska w oparciu o doświadczenia wdrożeniowe zdobyte we współpracy z setkami przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na podstawie bezpośrednich rozmów przeprowadzonych z szefami zakładów.
 • 10_lat_lean_w_polsceMinione 10 lat ruchu Lean w Polsce. Wnioski i perspektywy
  Dzięki naszej obecności w głównym nurcie rozwoju Lean Management na świecie wiemy dziś już z całą pewnością, że koncepcja ta nie jest już wyłączną własnością, czy domeną Toyoty. Zapoznaj się z raportem prezentującym minione lata rozwoju Lean Management w Polsce oraz prognozy na przyszłość. Zobacz analizy zainteresowania koncepcją Lean w różnych branżach oraz rezultaty wdrożeń na przestrzeni ostatnich lat.
 • motywowanie_pracownikow Motywowanie pracowników w środowisku lean
  Dowiedz się jakie są wyzwania motywacyjne wobec pracowników w przedsiębiorstwach działających w oparciu o zasady Lean Management. Przekonaj się jak we właściwy sposób kształtować ważny, ludzki element wdrożenia Lean. Przeczytaj o roli wynagrodzenia w procesie motywowania do zmian i ciągłego doskonalenia. Zobacz jakie praktyczne czynniki zawarte w systemach premiowania mają wpływ na zaangażowanie ludzi w zmiany.
 • EurobankStudium produktywności – czyli jak radzić sobie z procesami
  Przeczytaj artykuł zwycięzców w konkursie na najlepsze studium przypadku w usługach, Pana Bartłomieja Kruczka oraz Pani Katarzyny Zielińskiej z eurobanku
 • GaspolHoshin Kanri, czyli sztuka angażowania pracowników w realizację strategii firmy – studium przypadku GASPOL ENERGY
  Dowiedz się jak przebiegało wdrożenie Hoshin Kanri w firmie Gaspol, gdzie metoda ta została pilotażowo zastosowana w Dziale Instalacji Zbiornikowych oraz Dziale Logistyki i Transportu.
 • AVIVAVisual Performance Management. Dobrze Pomyślane Rozwiązanie w Departamencie Operacji Aviva
  Aviva pierwsze kroki z Lean stawiała w 2013 roku. Celem było przejście od działań kampanijnych, projektowych do realnie ciągłego doskonalenia. Wprowadzanie codziennych zmian przez menedżerów i pracowników w oparciu o kompetencje merytoryczne, Lean Management oraz świadomość pracowników o ich kluczowej roli w doskonaleniu procesów. Dowiedz się jakie spółka osiągnęła efekty
 • bphING od kuchni – kilka przepisów na udany projekt doskonalący
  Sprawdź jak jednostka odpowiedzialna za back-office procesów dla wszystkich linii biznesowych w ING Banku Śląskim wdrażała narzędzia Lean Management.
 • bphPraca menadżera w oparciu o Gemba Walk
  Dlaczego tak trudno zaszczepić w firmie kulturę doskonalenia? Ponieważ wiąże się to ze zmianą nawyków w pracy menadżerów. A to nie jest łatwe. W artykule przedstawiono metody, które mogą w jednak w tym pomóc.
 • bphWdrożenie Lean w Philips Polska
  Dowiedz się jak przebiegała transformacja procesu Zarządzania Ofertami w Philips Lighting S.A. przy wykorzystaniu metodologii Lean.
 • bphWprowadzenie systemu motywacji i kształcenia zespołów w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i podtrzymania kultury ciągłego rozwoju na podstawie Globalnego Centrum Kompetencji Global Hub Europe z grupy The Royal Bank of Scotland
  Przekonaj się jak RBS Global Hub Europe wykorzystuje Lean Management do budowania wiedzy pracowników na temat zarządzania zmianami i optymalizacji procesów. Dowiedz się jak wygląda sposób wdrożenia i utrzymania zmian, w jaki sposób dokonywany jest pomiar zaawansowania Lean, jak mierzone są korzyści wynikające z inicjatyw doskonalących, jak realizowana jest transparentność i wizualizacja procesów biznesowych oraz jak budowany jest system motywacji i rozwoju pracowników. Zobacz jak dzięki odpowiedniemu zarządzaniu projektem w sektorze usługowym udało się stworzyć i wdrożyć rozwiązanie, które umożliwia efektywne wprowadzanie zmian i ciągłe doskonalenie sposobu prowadzenia działalności.
 • bphWprowadzenie zarządzania wizualnego w Centrum Usług Medycznych DIALIZA sp. z o.o. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, usprawnienia procesów i organizacji środków i urządzeń medycznych
  Dowiedz się jak z sukcesem zastosowano 5S w środowisku usług medycznych oraz jak wdrożono i usystematyzowano zarządzanie wizualne. Przekonaj się jak dzięki wdrożeniu systemu kanban zdołano zmniejszyć o 30% zapasy środków medycznych i leków. Przeczytaj jak wykorzystanie technik i narzędzi filozofii lean management oraz lean hospitals wpłynęło na zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie, pracę zespołową oraz uświadomienie, jak ważne jest właściwe zaprojektowanie i przebieg procesu medycznego.
 • bphJak budujemy kulturę otwartą na zmiany w Pionie Operacji w Banku BPH SA
  Dowiedz się jak upraszczane są procesy w Banku BPH SA, w oddziale operacyjnym obsługującym na dużą skalę procesy wysokowolumenowe. Przekonaj się jak przekłada się to zarówno na wzrost satysfakcji klientów, jak również na obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji. Przeczytaj jak funkcjonuje program sugestii pracowniczych „Supernova” służący do zgłaszania pomysłów usprawniających procesy realizowane w Banku. Zobacz jak istotnym elementem wielu projektów optymalizacyjnych są warsztaty kaizen, które zawsze obejmują cały proces (tzw. podejście Wing to Wing).
 • ingElastyczność zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji bankowych procesów operacyjnych w oparciu o funkcjonujący system zarządzania
  Poznaj trzy filary strategii ING Banku Śląskiego: Klient w centrum, Top Employer oraz Doskonałość Operacyjna. Przekonaj się jak od 2006 roku bank sukcesywnie wdrażał model zarządzania operacyjnego „LeanPack”. Dowiedz się jak był on rozwijany i modyfikowany wraz ze zmieniającym się charakterem operacji, a także w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesu i kadr zarządzających. Zobacz jak została zoperacjonalizowana główna myśl, jaka towarzyszyła bankowi przy rozwoju LeanPack’a, którą była zasada zarządzania głoszona przez Petera Druckera: „Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”.
 • hpUlepszać doskonalenie – technologie IT „na usługach” usług. Prezentacja firmy Hewlett-Packard Global e-Business Operations z XII Konferencji Lean Management
  Zainspiruj się prezentacją firmy Hewlett-Packard Global e-Business Operations zatytułowaną “Ulepszać doskonalenie – technologie IT „na usługach” usług”, zaprezentowaną podczas XII Konferencji Lean Management, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 29-31 maja 2012.
 • wells_fargoLean w usługach na przykładzie Wells Fargo Bank. Prezentacja z XII Konferencji Lean Management
  Dowiedz się jak amerykański bank Wells Fargo wykorzystał mapowanie strumienia wartości oraz zasady przepływu ciągłego do reorganizacji pracy oraz wdrożenia Lean Management w środowisku usługowym. Przekonaj się m.in. jak w praktyce skrócono czas realizacji zleceń oraz jak wykorzystano zasady sterowania wizualnego do zarządzania back officem. Zobacz jakie wnioski wyciągnął zespół wdrożeniowy w ilustrowanej zdjęciami prezentacji Chrisa Vogela zatytułowanej “Lean w usługach na przykładzie Wells Fargo Bank” z XII Konferencji Lean Management (prezentacja w języku angielskim).
 • ibmToyota Production System w usługach IT na przykładzie IBM GSDC sp. z o.o. we Wrocławiu
  Przeczytaj o organizacji w strukturze firmy IBM zbudowanej w oparciu o własną innowacyjną strategię, określaną mianem „systemu produkcyjnego SO Delivery”, który jest oparty m.in. na najlepszych praktykach Toyota Production System (TPS), które rozwijane są w obszarze świadczenia usług IT w IBM od wielu lat przez inżynierów z całego świata.
  Przekonaj się jak IBM ściśle współpracuje z klientem w celu określenia jego oczekiwań co do wartości, którą chce uzyskać. Dowiedz się jest mapowany jest proces ze względu na strumień dostarczanej klientowi wartości, jak jest on analizowany ze względu na występujące w nim rodzaje marnotrawstwa oraz jak jest on za każdym razem poddawany szczegółowej analizie ze względu na 8 rodzajów strat.
 • bzwbkWykorzystanie metodologii lean do optymalizowania procesów na podstawie doświadczeń BZWBK S.A.
  Przeczytaj o metodzie stopniowego rozwoju umiejętności pracowników metodą kaskadowego przekazywania wiedzy i stopniowania jej zakresu w Banku BZ WBK. Zobacz jak metodą „małych kroków” bank zachęca swoich pracowników do usprawnienia własnego miejsca pracy. Dowiedz się jak zoptymalizowano przebieg procesu przetwarzania i skanowania dokumentów począwszy od punktu startu procesu – placówki bankowej – a skończywszy na centralnej jednostce skanującej. Przyjrzyj się diagramom spaghetti procesów oddziałowych oraz podziałowi stref obsługi przed i po optymalizacji w bogato ilustrowanym zdjęciami artykule banku BZ WBK zaprezentowanym w trakcie XII Konferencji Lean Management.
 • skuteczny_dzial_doskonalenia_wg_leanSkuteczny dział doskonalenia wg Lean
  Przeczytaj dlaczego inicjatywy działów doskonalenia napotykają na opór obszaru operacyjnego. Dowiedz się jaka jest przyczyna tego, że dla dyrektorów w firmach usługowych inicjatywy działu doskonalenia wydają się być czymś zbędnym. Przekonaj się jaki wpływ na to ma system wskaźników i celów. Dowiedz się jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy zarządem, dyrektorami operacyjnymi, a działem doskonalenia. Zobacz jak doskonalenie drogą Lean Management może stać się sposobem realizacji strategii w firmie usługowej.
 • tworzenie_szczuplego_przeplywuTworzenie szczupłego przepływu w procesach biurowych oraz usługowych
  Dlaczego tak wiele firm zmaga się z zastosowaniem zdroworozsądkowych zasad szczupłego zarządzania w procesach biurowych i usługowych? Głównym powodem jest fakt, że sposób wykonywania pracy w biurze i w usługach jest zupełnie inny. Dowiedz się na czym polega ta różnica z artykułu Drew Lochera, który w roku 2013 był jednym z gości specjalnych XIII Konferencji Lean Management. Przyjrzyj się również z bliska czterem podstawowym krokom, które należy podjąć wdrażając reguły szczupłego zarządzania w procesach biurowych i usługowych: stabilizacji, standaryzacji, wizualizacji i doskonaleniu.
 • stephen_parryI część wywiadu ze Stephenem Parrym – autorem książki „Sense and respond” – który zrewolucjonizował świat Lean-Service
  „Musimy uczyć się od klienta, czerpać od niego informacje, a jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie dać klientowi tego, czego tak naprawdę potrzebuje, musimy być w stanie bardzo szybko dokonać niezbędnych zmian”. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części wywiadu filmowego na temat zastosowania filozofii Lean Management w branży usługowej ze Stephenem Parrym, który był gościem specjalnym XIV Konferencji Lean Management, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 10-12 czerwca 2014 roku przez Lean Enterprise Institute Polska.
 • stephen_parry_conferenceII część wywiadu ze Stephenem Parrym – autorem książki „Sense and response” – który zrewolucjonizował świat Lean-Service
  „Tempo uczenia się w przypadku firm usługowych jest od 20 do 50 razy szybsze niż tempo uczenia się firm produkcyjnych”. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części wywiadu filmowego na temat zastosowania filozofii Lean Management w branży usługowej ze Stephenem Parrym, który był gościem specjalnym XIV Konferencji Lean Management, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 10-12 czerwca 2014 roku przez Lean Enterprise Institute Polska.