Informacje organizacyjne

6, 7 czerwca 2017Promocyjna cena przy zgłoszeniu uczestnika do 7.04.2017Opłata konferencyjna przy zgłoszeniu uczestnika po 7.04.2017
3.300 zł + 23% VAT3.700 zł + 23% VAT
Udział w jednym dniu Konferencji (6 lub 7 czerwca)2.100 zł + 23% VA T    2.700 zł + 23% VAT

 

8 czerwca 2017WARSZTATYOpłata dla uczestników całej KonferencjiOpłata dla osób, które nie uczestniczą w pierwszych dwóch dniach Konferencji
Mike Hoseus1.950 zł + 23% VAT2.950 zł + 23% VAT
Jim Benson & Tonianne DeMaria Barry1.950 zł + 23% VAT2.950 zł + 23% VAT
Beau Keyte1.950 zł + 23% VAT2.950 zł + 23% VAT
Ian Glenday1.950 zł + 23% VAT2.950 zł + 23% VAT
WIZYTY W PRZEDSIĘBIORSTWACHOpłata dla uczestników całej Konferencji
 General Motors700 zł + 23% VATUczestnikom zostanie zapewniony transport autokarem oraz obiad.
 Toyota i Elextrolux700 zł + 23% VATUczestnikom zostanie zapewniony transport autokarem oraz obiad.

 

 • Opłata konferencyjna obejmuje udział w wybranych zajęciach, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki kawowe, parking oraz udział w uroczystym bankiecie. Cena nie obejmuje kosztów noclegu.
 • Udział w wizytach w przedsiębiorstwach jest możliwy wyłącznie przy uczestnictwie w pierwszych dwóch dniach Konferencji.
 • Opłata za wizyty w przedsiębiorstwach w ramach Konferencji służy wyłącznie pokryciu kosztów związanych z organizacją wycieczek, jak np. kosztów dojazdu i posiłków. Wycieczki prowadzone są wyłącznie w j. polskim.
 • Warsztaty i wizyty w przedsiębiorstwach 8 czerwca odbywają się równolegle. Udział w nich jest opcjonalny i dodatkowo płatny.
 • Opłata konferencyjna dla konsultantów jest o 25% wyższa od podanych cen.
 • W wyjątkowych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Wstępna rejestracja
Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów na stronie www.leankonf.pl – podanie danych firmy i uczestników oraz wybór indywidualnego programu dla każdego z nich. Potwierdzenie wstępnej rejestracji oraz faktura pro forma zostaną przesłane do Państwa mailowo bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Gwarantowana rejestracja
Potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 14 dni od momentu rejestracji. Tylko dokonanie opłaty konferencyjnej gwarantuje dostępność miejsc w wybranych sesjach, warsztatach oraz wizytach w przedsiębiorstwach i jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. Po uiszczeniu stosownej opłaty zostanie przesłana do Państwa faktura zaliczkowa.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Raiffeisen Bank 16 O. Wrocław 94 1750 1064 0000 0000 2011 7238
z dopiskiem: Konferencja LM

 

Pozostałe informacje

 • Językami Konferencji są język polski oraz język angielski.
 • Koszt uczestnictwa w Konferencji nie obejmuje noclegów.
 • Do podanych opłat netto doliczane jest 23% VAT.
 • Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 10 lutego 2017 do dnia 29 maja 2017.
 • Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa tylko do dnia 19 maja 2017 w formie pisemnego powiadomienia organizatorów (info@leankonf.pl). W przypadku rezygnacji wpłacona kwota zostanie obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 250 PLN. W przypadku rezygnacji po 19 maja 2017 zwrot kosztów uczestnictwa w Konferencji nie będzie dokonywany.
Centrum Konferencyjne Haston City Hotel we Wrocławiu

Centrum Konferencyjne Haston City Hotel we Wrocławiu

Centrum Konferencyjne Haston City Hotel to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu we Wrocławiu. Położony jest ok.15 minut od wrocławskiego lotniska, przy głównej drodze wyjazdowej w kierunku Poznania, między Obwodnicą Śródmiejską a Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Znakomita infrastruktura, duża przestrzeń oraz dogodny dojazd, zapewnią najwyższy komfort dotarcia oraz uczestnictwa w imprezie.

Hotel oferuje 111 nowoczesnych, klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem do Internetu. Każdy z nich wyposażony jest w sejf na laptop, minibar, telewizor LCD oraz zestawy do parzenia herbaty i kawy. Do dyspozycji gości pozostaje również komfortowa restauracja i bar.

Specjalnie dla uczestników Konferencji Lean Management, na hasło „Konferencja Lean” oferowana jest  zniżka na noclegi w Haston City Hotel w terminie 6-8 czerwca 2017.

ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
tel.: +48 (71) 322 55 00, fax: +48 (71) 352 77 77
Rezerwacje e-mail: mstachowicz@haston.pl

www.haston.pl

 

Zobacz MAPĘ DOJAZDU

Opłata konferencyjna nie zawiera noclegów dla uczestników.
Specjalnie dla uczestników XVII Konferencji Lean Management, na hasło „Konferencja Lean” oferowane są promocyjne ceny i zniżki na noclegi w następujących hotelach:

HotelOdległość od HASTONOpłata za pokój 1 os.Rezerwacja e-mailRezerwacja telefoniczna
hastonmiejsce Konferencji 335 PLN http://www.haston.pl/oferty-specjalne
mstachowicz@haston.pl 
48 71 322 55 00
diament9 kmwww.hotelediament.pl
kod „KONFERENCJA LEAN”
48 71 735 03 50

Lista pozostałych wrocławskich hoteli dostępna jest w serwisie internetowym miasta Wrocławia pod adresem: www.wroclaw.pl
Organizatorzy rekomendują jak najwcześniejszą rezerwację pokoi we wrocławskich hotelach.

Regulamin Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Lean Management

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowa Konferencja Lean Management, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Haston we Wrocławiu (ul. Irysowa 1-3, 51-117).
 2. Organizatorem Konferencji jest Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie Konferencji, które są wynikiem zdarzeń losowych lub wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez niego, bądź niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu Konferencji w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).
 5. Wszystkie materiały konferencyjne, publikacje, prezentacje i treści wystąpień stanowią własność intelektualną Organizatora. Ich kopiowanie, publikowanie lub przetwarzanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.
 6. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.leankonf.pl oraz dokonanie płatności w terminie 14 dni od daty rejestracji.
 2. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. O ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonania opłaty konferencyjnej na konto organizatora.
 3. Udział w wycieczkach jest możliwy wyłącznie przy uczestnictwie w pierwszych dwóch dniach Konferencji.
 4. Opłata za wycieczki w ramach Konferencji służy wyłącznie pokryciu kosztów związanych z organizacją wycieczki, jak np. koszt dojazdu i posiłku.
 5. Ostateczną zgodę na wejście Uczestnika na teren zakładu podejmuje firma w której odbywa się wycieczka.
 6. Opłata konferencyjna dla konsultantów jest o 25% wyższa od podanych w cenniku opłat.
 7. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 8. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z udzieleniem zgody Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach promocji i marketingu Organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.). Na zasadach przewidzianych w ww ustawie, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie danych osobowych Uczestnika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 9. W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania jej przebiegu w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach internetowych. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęć i nagrań, oraz stanowi wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w publikacjach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach internetowych.

III.    REZYGNACJA

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji jest możliwa tylko do dnia 19 maja 2017 r. w formie pisemnego powiadomienia organizatorów (info@leankonf.pl). W przypadku rezygnacji, wpłacona kwota zostaje obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 250 PLN netto.
 2. Przy rezygnacji po 19 maja 2017 r. zwrot kosztów uczestnictwa w konferencji nie jest dokonywany. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie na to miejsce.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora Zgłaszającym zostaje zwrócona pełna wpłacona kwota.

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Konferencji.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia dokonane z jego winy w czasie trwania Konferencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem

Ewa Rams-SobczykEwa Rams-Sobczyk

tel.: 71 707 09 71
tel.: 71 798 57 33 wew. 14
kom.: 505 978 789
e-mail: info@leankonf.pl

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 18; 54-424 Wrocław