Konferencja 2008

W dniach 24 – 26 czerwca we Wrocławiu w hotelu Mercure Panorama odbyła się VIII Konferencja Lean Manufacturing zorganizowana przez Lean Enterprise Institute Polska. W tym roku w programie Konferencji oprócz tematów czysto produkcyjnych znalazło się wiele treści dotyczących szczupłego podejścia w obszarach pozaprodukcyjnych.

Pierwszy dzień Konferencji, śladem ubiegłych lat, obejmował przedstawienie uczestnikom przykładów praktycznego wdrażania koncepcji szczupłego zarządzania. Uczestnicy mogli wybrać po 3 prezentacje studiów przypadku (case studies) różnych firm, mając do wyboru szeroki wachlarz tematyczny, zaczynając od przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, a kończąc na branży administracyjno–usługowej. W trakcie godzinnych sesji studiów przypadków swoimi osiągnięciami zechciały podzielić się firmy: Frohe, Magna Automotive Poland, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Velux Polska, MAN – STAR Trucks & Busses, Valeo Autosystemy, Volkswagen Poznań, Lincoln Electric Bester oraz Telekomunikacja Polska.

konferencja 2008 (2)

Uczestnicy VIII Konferencji Lean Management

Sesję studiów przypadków poprzedziła sesja wystąpień plenarnych, na której uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać wystąpień gości specjalnych, którymi w tym roku byli:

  • Robert Wrona i Patrick Graupp – kolejno Dyrektor i Senior Master Trainer TWI Institute, twórcy renesansu programu Training Within Industry (TWI) w USA, autorzy książki: TWI Workbook: Essentials Skills for Supervisiors, która w roku 2007 otrzymała Nagrodę Shingo;
  • Michael Balle– Dyrektor Zarządzający ESG Consultants, współzałożyciel francuskiego Instytutu Lean, współautor bestsellera: The Gold Mine: a novel of lean turnaround,
  • James (Beau) Keyte – reprezentant Lean Transformation Group, współautor książki: The Complete Lean Enterprise: Value – stream mapping for administrative and Office processes, która uhonorowana została Nagrodą Shingo;
  • Marek Piątkowski – były menadżer kanadyjskich zakładów Toyoty, ekspert w dziedzinie wdrożeń szczupłej filozofii w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Uczestnicy sesji plenarnej mogli posłuchać wystąpienia prof. Tomasza Kocha, prezesa Lean Enterprise Institute Polska, w którym przedstawił możliwości zastosowania szczupłego podejścia w obszarach pozaprodukcyjnych.

konferencja 2008 (3)

Wystąpienie Prof. Tomasza Kocha

Drugi dzień Konferencji poświęcony został seminariom tematycznym, które prowadzone były przez zaproszonych gości specjalnych oraz przez ekspertów Lean Enterprise Institute Polska. Na seminariach można było posłuchać o zastosowaniu szczupłego zarządzania w obszarze pozaprodukcyjnym, dowiedzieć się o programie TWI, który obejmuje metody Instruowania Pracowników, doskonalenia Metod Pracy oraz ulepszania Relacji z Pracownikami. Ponadto podczas seminariów można było posłuchać o transformacji lean w przedsiębiorstwie oraz nauczyć się jak oceniać poziom wdrożenia szczupłego zarządzania w swojej firmie. Osobne seminaria poświęcono także szczupłym technikom w logistyce zewnętrznej oraz elementom składowym szczupłego strumienia wartości.

W trzecim dniu Konferencji uczestnicy mieli do wyboru udział w wycieczkach albo warsztatach tematycznych. Zgodnie z tradycją, wycieczki odbywały się do firm, które słyną z zaawansowania we wdrażaniu filozofii szczupłości. W tym roku organizatorzy przygotowali wycieczki do Toyoty Motor Manufacturing Poland i Faurecii w Wałbrzychu oraz Toyoty Motor Industries Poland i Autoliv w Jelczu – Laskowicach.

Prawdziwą atrakcją tegorocznej Konferencji była możliwość uczestnictwa w warsztatach tematycznych prowadzonych na terenach firm, podczas których goście specjalni Konferencji prezentowali, jak praktycznie wdrażać narzędzia szczupłego zarządzania w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki warsztatowi Marka Piątkowskiego na terenie firmy Electrolux w Oławie, uczestnicy mogli dowiedzieć się, oraz nauczyć zgodnie z zasadą „learning by doing”, czym jest praca standaryzowana i jak powinna przebiegać jej implementacja. W firmie GKN Driveline w Oleśnicy, Beau Keyte poprowadził interesujący warsztat na temat procesów o charakterze usługowym. Podczas warsztatu w Ronalu w Jelczu – Laskowicach, Patrick Graupp i Robert Wrona poprowadzili praktyczne szkolenie z zakresu Instruowania Pracowników oraz doskonalenia Metod Pracy, części programu Training Within Industry.

konferencja 2008 (4)

Uczestnicy Konferencji wysłuchują wystąpienia gościa specjalnego

W tegorocznej Konferencji udział wzięło ponad 270 uczestników z przeszło 90 firm. Członkostwo Lean Enterprise Institute Polska w ogólnoświatowej organizacji Lean Global Network spowodowało, że na VIII Konferencję Lean Manufacturing przybyło wielu uczestników spoza Polski, nadając Konferencji wymiar międzynarodowy. Wśród zagranicznych uczestników byli przedstawiciele z niemieckich, rumuńskich, szkockich, duńskich i belgijskich przedsiębiorstw. Wśród polskich uczestników, jak co roku, największą liczbę reprezentantów miała branża motoryzacyjna (22%). Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększająca się różnorodność branż, z jakich uczestnicy zgłaszają się na Konferencję. Wśród nich najwięcej uczestników reprezentowało: branżę elektryczną i elektroniczną (10%), przemysł ciężki (10%), przemysł maszynowy (8%) czy AGD (7%). Coraz większe zainteresowanie szczupłym wytwarzaniem zauważa się w firmach z branży spożywczej i FMCG (8%), gdzie w głównej mierze produkcja opiera się na procesach ciągłych. Duży nacisk podczas VIII Konferencji Lean Manufacturing kładziony był na wyszczuplanie obszarów pozaprodukcyjnych, które nawet w firmach produkcyjnych stanowią dużą część działalności. Ponadto taka tematyka skierowana była także do firm z branży finansowo – administracyjnej, które stanowiły 2% wszystkich uczestników Konferencji.

.

[/mp_tab]

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli:

  • Robert Wrona i Patrick Graupp – kolejno Dyrektor i Senior Master Trainer TWI Institute, twórcy renesansu programu Training Within Industry (TWI) w USA, autorzy książki: TWI Workbook: Essentials Skills for Supervisiors, która w roku 2007 otrzymała Nagrodę Shingo;
  • Michael Balle– Dyrektor Zarządzający ESG Consultants, współzałożyciel francuskiego Instytutu Lean, współautor bestsellera: The Gold Mine: a novel of lean turnaround;
  • James (Beau) Keyte – reprezentant Lean Transformation Group, współautor książki: The Complete Lean Enterprise: Value – stream mapping for administrative and Office processes, która uhonorowana została Nagrodą Shingo;
  • Marek Piątkowski – były menadżer kanadyjskich zakładów Toyoty, ekspert w dziedzinie wdrożeń szczupłej filozofii w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

[/mp_tab]