Podsumowanie XV Konferencji Lean Management

Po raz piętnasty w dniach 16-18 czerwca 2015 roku odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa Konferencja Lean Management dla produkcji i usług z udziałem 5 gości specjalnych z zagranicy.

Konferencja Lean Management to najważniejsze doroczne spotkanie krajowych menadżerów oraz najlepszych na świecie praktyków i ekspertów zajmujących się doskonaleniem przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem koncepcji Lean Management.

Konferencję rozpoczęło znakomite wystąpienie plenarne Johna Y. Shooka – uznawanego powszechnie za jednego z największych myślicieli świata Lean – prezentujące istotę transformacji organizacji dowolnego typu, poparte przykładami z jego długoletniej kariery (w tym przykładem z legendarnej fabryki NUMMI w Kalifornii, za której transformację odpowiadał jako pierwszy Amerykanin zatrudniony na stanowisku menadżerskim przez koncern Toyoty w latach 80. XX wieku).

Największa sala Centrum Kongresowego Haston wypełniona po brzegi 450 uczestnikami podczas otwierającego plenarnego wystąpienia Johna Y. Shooka

Największa sala Centrum Kongresowego Haston wypełniona po brzegi 450 uczestnikami podczas otwierającego plenarnego wystąpienia Johna Y. Shooka

Prof. Tomasz Koch dziękuje Johnowi Y. Shookowi za otwierające wystąpienie plenarne

Prof. Tomasz Koch dziękuje Johnowi Y. Shookowi za otwierające wystąpienie plenarne

John Y. Shook wyjaśnia elementy składowe Modelu Transformacji Lean

John Y. Shook wyjaśnia elementy składowe Modelu Transformacji Lean

Przedpołudniowa część I dnia konferencji została oddana w ręce samych uczestników – niemal 500 osób uczestniczących w imprezie utworzyło grupy dyskusyjne, których tematy zostały starannie wyselekcjonowane spośród propozycji nadesłanych przez samych uczestników konferencji.
Inspirowana technologią Open Space dyskusja w grupach tematycznych, zorganizowana po raz pierwszy w piętnastoletniej historii konferencji, została przyjęta przez obecnych na konferencji praktyków zarządzania entuzjastycznie, a jej główny walor – możliwość dyskusji w gronie specjalistów na praktyczny temat – umożliwił wymianę doświadczeń i poznanie nowych koleżanek oraz kolegów z branży.

Dyskusje w grupach tematycznych odbywały wg metodyki inspirowanej technologią Open Space

Dyskusje w grupach tematycznych odbywały wg metodyki inspirowanej technologią Open Space

Popołudniowa część konferencji przebiegła pod znakiem pierwszej z trzech serii tzw. pigułek praktycznej wiedzy składających się z wystąpienia jednego z gości specjalnych konferencji połączonego ze studium przypadku krajowej firmy produkcyjnej lub usługowej.

 

1

Dzięki tej nowej formule pierwszego dnia można było posłuchać wystąpień:

Johna Y. Shooka i Olivera Giersberga – szefa łódzkich fabryk Boscha i Siemensa – na temat „Roli przywództwa w transformacji Lean”.

Oliver Giersberg, szef łódzkich fabryk BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Oliver Giersberg, szef łódzkich fabryk BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Samuela Obary z Honsha Assosciates (organizacji zrzeszającej byłych pracowników Toyoty) w prezentacji na temat „Modeli sposobów myślenia – najważniejszych obszarów, w których dochodzi do kolizji tradycyjnych organizacji z modelem Lean” w połączeniu ze studium przypadku zatytułowanym „Ewolucja Lean w Nowy Styl Group – od akordu do procesu ciągłego doskonalenia” zaprezentowanym przez Dariusza Frydrycha, członka zarządu i dyrektora operacyjnego Grupy Nowy Styl.

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Dariusz Frydrych, członek zarządu i dyrektor operacyjny Grupy Nowy Styl

Dariusz Frydrych, członek zarządu i dyrektor operacyjny Grupy Nowy Styl

Mike’a Orzena – autora światowego bestsellera „Lean IT” – w prezentacji „Porozumienie z klientem w celu stworzenia większej wartości”, połączonej z wystąpieniem CAPGEMINI zatytułowanym „Tworzenie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zasady Lean”.

Mike Orzen, Mike Orzen & Associates

Mike Orzen, Mike Orzen & Associates

Łukasz Ułaniuk, Lider ds. rozwoju nowych usług – Capgemini Polska

Łukasz Ułaniuk, Lider ds. rozwoju nowych usług – Capgemini Polska

Wystąpienia Chrisa Vogela – byłego dyrektora w banku Wells Fargo – pt. „Zmiana roli przywództwa i zarządzania w kulturze Lean” połączonego z inscenizacją z wykorzystaniem mock-upu, zatytułowaną „Praca menedżera w oparciu o Gemba Walk” przygotowaną przez czołowych konsultantów zespołu usługowego LEI Polska – Remigiusza Horbala oraz Krzysztofa Drozda.

Chris Vogel, Compass Affiliates

Chris Vogel, Compass Affiliates

Dr Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd z Lean Enterprise Institute Polska

Dr Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd z Lean Enterprise Institute Polska

W trakcie konferencji nie zabrakło też oferty skierowanej do uczestników poszukujących podstaw lean w pigułce. „Lean na dobry początek, czyli jak działa szczupła fabryka” to warsztaty, podczas których Andrzej Bielewski – jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów produkcyjnych LEI Polska – przybliżył słuchaczom praktyczne aspekty przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w oparciu o szczupłe techniki produkcyjne.

Andrzej Bielewski, Lean Enterprise Institute Polska

Andrzej Bielewski, Lean Enterprise Institute Polska

Obrady pierwszego dnia zakończyło inspirujące wystąpienie plenarne Sammy’ego Obary zatytułowane „Lean w kulturze organizacyjnej – palący problem”, w którym gość specjalny podkreślił w nietuzinkowy sposób wagę zmiany postaw menadżerów firmy w relacji do trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Zgodnie z piętnastoletnią tradycją imprezy, pierwszy dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet, podczas którego wręczono m.in. nagrody w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach. Pierwszą nagrodę, przyznaną przez międzynarodowe jury w składzie Mike Orzen, Chris Vogel oraz Samuel Obara, otrzymała firma Philips z Warszawy (oddział handlowy). II miejsce zajęła firma Dializa ze Szczecinka (prywatna stacja dializ i oddział szpitalny), natomiast trzecie miejsce centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie.
Główną nagrodą – oprócz możliwości bezpłatnego udziału w konferencji – była możliwość zaprezentowania własnego studium przypadku w sesji pigułek praktycznej wiedzy w strumieniu usługowym w II dniu konferencji.

Nagrodzeni w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach (od prawej): Maciej Jancewicz i Katarzyna Saska-Grzybowska z centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie, Anna Wruk-Złotowska i Katarzyna Złotowska z Centrum Usług Medycznych Dializa ze Szczecinka, John Ford i Anna Barejko z oddziału handlowego Philips z Warszawy. Towarzyszą im Chris Vogel, Mike Orzen i dr Remigiusz Horbal

Nagrodzeni w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach (od prawej): Maciej Jancewicz i Katarzyna Saska-Grzybowska z centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie, Anna Wruk-Złotowska i Katarzyna Złotowska z Centrum Usług Medycznych Dializa ze Szczecinka, John Ford i Anna Barejko z oddziału handlowego Philips z Warszawy. Towarzyszą im Chris Vogel, Mike Orzen i dr Remigiusz Horbal

Tradycyjnie również podczas bankietu organizatorzy wyłonili laureatów „konkursu wizytówkowego” (konkurs, w którym uczestnicy konferencji wymieniają się wizytówkami), nagradzając zwycięzców książkami Wydawnictwa LEI Polska autorstwa gościa specjalnego konferencji – Johna Y. Shooka.
Galowy wieczór uświetnił występ wrocławskiego big bandu Dziubek Band z udziałem dwóch znakomitych wokalistek. Jedyne w swoim rodzaju aranżacje znanych przebojów połączone z charyzmą i dynamiką dyrygenta porwały do wspólnej zabawy przybyłych gości. Wieczór w I dniu konferencji stał się też jak zwykle okazją do nawiązania nowych znajomości zawodowych na mniej formalnym gruncie.

Podczas konferencji miała też miejsce premiera najnowszej książki Wydawnictwa LEI Polska. Tym razem każdy z uczestników otrzymał egzemplarz „Ukrytego skarbu” autorstwa Remigiusza Horbala z LEI Polska – jedynego podręcznika w języku polskim poświęconego tematyce doskonalenia operacyjnego procesów usługowych z wykorzystaniem technik Lean Management.

Podczas konferencji można było zakupić książki dot. szczupłego zarządzania. Każdy z uczestników otrzymał Ukryty skarb – podręcznik poświęcony tematyce doskonalenia operacyjnego procesów usługowych z wykorzystaniem technik Lean Management

Podczas konferencji można było zakupić książki dot. szczupłego zarządzania. Każdy z uczestników otrzymał Ukryty skarb – podręcznik poświęcony tematyce doskonalenia operacyjnego procesów usługowych z wykorzystaniem technik Lean Management

Drugi dzień konferencji poświęcony był aż dziesięciu pigułkom praktycznej wiedzy i seminariom prezentowanym w pięciu strumieniach konferencyjnych.
W sesji przedpołudniowej można było wziąć udział w pierwszych pięciu sesjach tematycznych.

program

Pierwsza z nich to długo oczekiwane seminarium zaprezentowane w strumieniu dla prezesów i dyrektorów przygotowane przez duet najbardziej doświadczonych ekspertów zespołu produkcyjnego LEI Polska – Małgorzatę Jakubik i Roberta Kagana – zatytułowane „Ucz się na cudzych błędach, czyli czego powinni się wystrzegać szefowie firm wdrażających lean”.

Małgorzata Jakubik i Robert Kagan z Lean Enterprise Institute Polska

Małgorzata Jakubik  z Lean Enterprise Institute Polska

Małgorzata Jakubik i Robert Kagan z Lean Enterprise Institute Polska

Robert Kagan z Lean Enterprise Institute Polska

Strumień transformacji procesów produkcyjnych został z kolei poświęcony zagadnieniom budowy nowych zakładów produkcyjnych poprzez jedyne w swoim rodzaju połączenie wystąpień Johna Shooka („Budowanie fabryki klasy światowej”) oraz prezentacji firmy Chassis Brakes International („Budowa i relokacja do nowego zakładu wg zasad Lean”).

Prelegenci z Chassis Brakes International: Wojciech Śliwiński, Dyrektor Zakładu i Sławomir Szczuplak, Kierownik Sekcji MSF2

Prelegenci z Chassis Brakes International: Wojciech Śliwiński, Dyrektor Zakładu i Sławomir Szczuplak, Kierownik Sekcji MSF2

Natomiast strumień zarządzania w kulturze lean to niezwykle interesująco i ciekawie przedstawione studium przypadku firmy Wagon Service Ostróda zatytułowane „Rozwój stylów przewodzenia na każdym poziomie organizacyjnym podczas transformacji Lean” poprzedzone skłaniającym do refleksji wystąpieniem naszego brazylijskiego gościa specjalnego José Roberto Ferro pt. „Przywództwo a kultura organizacyjna”.

José Roberto Ferro, szef Lean Institute Brasil

José Roberto Ferro, szef Lean Institute Brasil

Prelegentka z Wagon Service Ostróda: Anna Kamieniak

Prelegentka z Wagon Service Ostróda: Anna Kamieniak

W strumieniu usługowym zostały przedstawione dwie prezentacje. Pierwsza z nich to przygotowane przez zespół usługowy LEI Polska wystąpienie zatytułowane „Jak Wielka Trójka zmieniła firmy usługowe w Polsce” (nawiązujące do zagadnień opisanych w premierowej książce), po którym nastąpiła prezentacja wyjątkowego studium przypadku jednego z najbardziej zaawanasowanych pod względem lean banku w Polsce pt. „ING od kuchni – kilka przepisów na udany projekt doskonalący”, ukazująca czynniki warunkujące sukces projektu wdrożeniowego w środowisku usługowym.

Maciej Fornal z ING Banku Śląskiego

Maciej Fornal z ING Banku Śląskiego

Dopełnieniem oferty pigułek praktycznej wiedzy w przedpołudniowej części II dnia konferencji było seminarium Mike’a Orzena zatytułowane „Rozwój menedżera jako coacha Lean”.

Mike Orzen, Mike Orzen & Associates

Mike Orzen, Mike Orzen & Associates

Przedpołudniowa część drugiego dnia konferencji obfitowała w 5 kolejnych pigułek praktycznej wiedzy ze studiami przypadków i inspirującymi wystąpieniami zagranicznych gości specjalnych.

31

Uczestnicy, którzy dokonali wyboru strumienia dla prezesów i dyrektorów zyskali niepowtarzalną okazję „Spojrzenia na Gemba Walk z różnych perspektyw” w bogato ilustrowanym wystąpieniu Sammy’ego Obary połączonym z prezentacją z wrocławskiego DeLavala zatytułowaną „Zmiany layoutu w Fabryce Systemów Udojowych DeLaval jako stymulator usprawnień w działalności operacyjnej”.

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Samuel Obara, Honsha Assosciates

Prelegent DeLaval Operations – Waldemar Dżusajew, szef produkcji

Prelegent DeLaval Operations – Waldemar Dżusajew, szef produkcji

Z kolei uczestnicy strumieni produkcyjnych mogli przekonać się, w jaki sposób wskrzeszono program TPM w poznańskich zakładach Volkswagena w budzącym duże zainteresowanie wystąpieniu zatytułowanym „TPM reaktywacja na przykładzie spawalni” (zostało ono poprzedzone wstępem na temat angażowania pracowników w proces autonomicznego utrzymania ruchu zaprezentowanym przez José Ferro). Dokonując wyboru związanego z zarządzaniem w kulturze lean można było zainspirować się doświadczeniami Nidec Motors and Actuators w zakresie „Angażowania operatorów do dodatkowych zadań niezbędnych przy wdrażaniu filozofii lean”.

Prelegenci z Volkswagen Poznań: Szymon Budny oraz Daniel Muszyński

Prelegenci z Volkswagen Poznań: Szymon Budny oraz Daniel Muszyński

W pigułkach przygotowanych specjalnie dla uczestników z sektora usługowego Chris Vogel odkrył tajniki dostosowania lean do sektora usług na przykładzie Wells Fargo Bank, w którym przez lata pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego m.in. za transformację lean. Z kolei Mike Orzen – audytor nagrody Shingo Prize – przedstawił kryteria jej przyznawania oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu przywództwa w środowisku lean. Jego wystąpienie zostało połączone z prezentacją firmy Philips z Warszawy, która – jak to zostało wspominanie wcześniej – została laureatem I nagrody w konkursie na najlepsze studium przypadku w usługach.

Chris Vogel, Compass Affiliates

Chris Vogel, Compass Affiliates

Prelegenci z oddziału handlowego Philips Lighting Poland w Warszawie: Anna Barejko, Lean M2O Team Lead, CEE i John Ford, Head of Business Transformation

Prelegenci z oddziału handlowego Philips Lighting Poland w Warszawie: Anna Barejko, Lean M2O Team Lead, CEE i John Ford, Head of Business Transformation

Dwa dni intensywnych obrad i wymiany doświadczeń zakończyło wystąpienie plenarne wiceprezesa Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha – Dariusza Mikołajczaka – w którym odniósł się on do istoty zasad lean stosowanych na co dzień przez Toyotę.

Dariusz Mikołajczak, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha

Dariusz Mikołajczak, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha

Trzeci dzień konferencji przedstawiał ofertę czterech warsztatów prowadzonych przez zagranicznych gości specjalnych oraz wybór 2 wycieczek do zakładów produkcyjnych Toyoty (w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach) połączonych z odwiedzinami świdnickich zakładów Electroluxa oraz jelczańskich zakładów Faurecii.

38

John Shook podczas warsztatu „Zrozumieć istotę transformację lean” wprowadził uczestników w zagadnienie transformacji przedsiębiorstw wg modelu sytuacyjnego opartego na praktykach Toyoty.

Praktyczne ćwiczenia podczas warsztatów Johna Y. Shooka „Zrozumieć istotę transformację lean”

Praktyczne ćwiczenia podczas warsztatów Johna Y. Shooka „Zrozumieć istotę transformację lean”

Sammy Obara podczas swoich warsztatów przedstawił podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem PDCA w wersji opracowanej przez Toyotę.

Sammy Obara podczas swoich warsztatów przedstawił podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem PDCA w wersji opracowanej przez Toyotę.

Mike Orzen – w warsztacie prowadzonym na terenie firmy HP – podzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniami na temat metod coachingu w środowisku usługowym.

Mike Orzen – w warsztacie prowadzonym na terenie firmy HP – podzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniami na temat metod coachingu w środowisku usługowym.

Chris Vogel podczas warsztatów prowadzonych na terenie firmy KRUK SA z Wrocławia pokazał najlepsze światowe praktyki angażowania menadżerów w proces codziennego doskonalenia z wykorzystaniem pracy standaryzowanej lidera i zarządzania wizualnego.

Chris Vogel podczas warsztatów prowadzonych na terenie firmy KRUK SA z Wrocławia pokazał najlepsze światowe praktyki angażowania menadżerów w proces codziennego doskonalenia z wykorzystaniem pracy standaryzowanej lidera i zarządzania wizualnego.

XV Konferencja Lean Management

Konkurs na najlepsze studium przypadku z usługach

H_013574 LEAN [XV Konf Lean _Skreeny na Ekran] [Realiz] _01-5

H_013574 LEAN [XV Konf Lean _Skreeny na Ekran] [Realiz] _01-1

H_013574 LEAN [XV Konf Lean _Skreeny na Ekran] [Realiz] _01-2

H_013574 LEAN [XV Konf Lean _Skreeny na Ekran] [Realiz] _01-4

H_013574 LEAN [XV Konf Lean _Skreeny na Ekran] [Realiz] _01-3

program

katalog konferencji

katalog dla produkcji

katalog_konferencji

katalog dla usług

Mike Orzen
Chris Vogel
Samuel Obara

Mike Orzen

Chris Vogel

Samuel Obara

Konkurs na najlepsze studium przypadku w usługach zorganizowany przez Lean Enterprise Institute Polska miał na celu promocję najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania wśród krajowych firm usługowych. Nagrody w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy przyznawało międzynarodowe jury w składzie:

 • Mike Orzen – autor książki „Lean IT” i juror prestiżowej amerykańskiej nagrody Shingo Prize przyznawanej za doskonałość operacyjną.
 • Chris Vogel – ex vice-prezes w Wells Fargo Bank (jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych) odpowiedzialny za jedno z najlepszych na świecie wdrożeń Lean Management w sektorze bankowym.
 • Samuel Obara – niezwykle ceniony przez społeczność międzynarodową ekspert i konsultant z zakresu Lean Management, jeden z autorów książki „Toyota by Toyota”.

Finałowe studia przypadku były oceniane według kryteriów podzielonych na 5 kategorii:

 1. Rezultaty projektu.
 2. Powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji.
 3. Wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie.
 4. Wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie.
 5. Wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia.

Zdobywcami pierwszych trzech miejsc zostali:

 1. I miejsce – Philips Poland S.A. z Warszawy (centrum usług wspólnych SSC) – Tutuł zgłoszonego projektu: Lean deployment in Quotation process „The best support”; Autorzy: Radosław Węklar, Anna Barejko.
 1. II miejsce – Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. ze Szczecinka – Tutuł zgłozonego projektu: Implementation of visual management in Medical Service Centre DIALIZA sp. z o.o. in order to raise patient safety, improve processes and organize of medical materials and devices; Autor: Katarzyna Złotowska
 1. III miejsce – RBS Global Hub Europe z Warszawy (centrum usług wspólnych SSC) – Tytuł zgłoszonego projektu: Implementation of the motivation and Lean awareness system to increase team engagement and sustain the Continuous Improvement culture; Autorzy: Katarzyna Saska-Grzybowska, Maciej Jancewicz

Lean2015_0635
Oficjalne wręczenie wyróżnień będzie miało miejsce podczas uroczystej gali 16 czerwca 2015 roku, po pierwszym dniu XV Konferencji Lean Management. Zwycięzca konkursu zaprezentuje swoje studium przypadku w drugim dniu konferencji w ramach tzw. strumienia usługowego w sesji współprowadzonej przez Mike’a Orzena. Wszystkie trzy studia przypadków zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych i w bazie wiedzy na stronie www.lean.org.pl.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Komitet Programowy XV Konferencji Lean Management oraz Jury konkursu

strumień dla produkcji

DWA STRUMIENIE DLA PRODUKCJI

Dwa specjalne strumienie konferencyjne dla sektora produkcyjnego, przebiegały w 2015 roku pod hasłami:

 1. transformacji procesów,
 2. oraz zarządzania w kulturze lean

i dostarczyły ich uczestnikom praktycznej wiedzy m.in. dzięki zastosowaniu nowej formuły, którą nazwaliśmy zestawem „pigułek praktycznej wiedzy”.

Dla osób chcących zapoznać się z „podstawami Lean Manufacturing w pigułce”, w pierwszy dzień konferencji, w strumieniu „Transformacja procesów” organizatorzy przygotowali seminarium zatytułowane „Lean na dobry początek, czyli jak działa szczupła fabryka”. Seminarium popoprowadził jeden z najbardziej doświadczonych polskich ekspertów doradzających od lat firmom produkcyjnym – Andrzej Bielewski z zespołu LEI Polska.

Z kolei uczestnicy zainteresowani „miękkimi” aspektami zmian, mieli okazję wysłuchać wystąpienia ex-menadżera Toyoty Sammy’ego Obary pt. „Modele sposobów myślenia – Najważniejsze obszary, w których dochodzi do kolizji tradycyjnych organizacji z modelem Lean”. Sammy to jeden z bardziej cenionych ekspertów specjalizujących się w Lean Management na świecie, a zarazem doskonały mówca i nauczyciel (Sensei). Jego prelekcję została połączona z prezentacją studium przypadku Grupy Nowy Styl, podczas którego Dariusz Frydrych – członek zarządu grupy – wraz ze swoim zespołem, przedstawił obraz transformacji światowego lidera produkcji krzeseł z Krosna w prezentacji zatytułowanej „Ewolucja Lean w Nowy Styl Group – od akordu do procesu ciągłego doskonalenia”.

W drugim dniu konferencji na uczestników strumienia produkcyjnego zostały przygotowane aż 4 pigułki praktycznej wiedzy, których animatorami byli m.in. John Shook i Jose Ferro. John – charyzmatyczny mówca i jeden z najbardziej cenionych senseiów na świecie – który przedstawił swój pogląd na tematy związane z aspektami budowy nowego zakładu produkcyjnego w oparciu o zasady Lean Management.  Jego wystąpienie zostało połączone z prezentacją studium przypadku firmy Chassis Brakes International zatytułowaną „Budowa i relokacja do nowego zakładu wg zasad Lean”. Z kolei Jose Roberto Ferro – prezes brazylijskiego Lean Institute Brasil i jeden z pionierów ruchu Lean Management na świecie – opowiedział o zagadnieniach kultury i przywództwa w procesie transformacji organizacji. Kontynuacją jego wystąpienia było studium przypadku firmy Wagon Service Ostróda zatytułowane „Rozwój stylów przewodzenia na każdym poziomie organizacyjnym podczas transformacji Lean”.

Druga prezentacja naszego brazylijskiego gościa związana była z TPM oraz autonomicznym utrzymaniem ruchu. Nastąpiło po nim przedstawienie studium przypadku poznańskiej fabryki samochodów Volkswagena zatytułowane „TPM reaktywacja na przykładzie Spawalni Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.” Z kolei Bartosz Misiurek z LEI Polska – razem z firmą Nidec z Niepołomic –  zaprezentowali kwestie związane z tym, „Jak zdobyć zaangażowanie operatorów do nowych zadań, niezbędnych przy efektywnym wdrażaniu filozofii Lean Management”.

W trzecim dniu konferencji organizatorzy przygotowali dwa absolutnie wyjątkowe warsztaty, które poprowadzili zagraniczni goście specjalni:

 1. John Shook poprowadził warsztaty dla najwyższego kierownictwa zatytułowane „Zrozumieć istotę transformacji Lean”.
 2. Z kolei Sammy Obara podzielił się praktycznymi doświadczeniami na temat „Rozwiązywania problemów według zasad Lean”.

Podsumowując, specjalny strumień dla sektora produkcyjnego podczas XV Konferencji Lean Management, to:

 1. Dwa dni wymiany doświadczeń wśród praktyków zarządzania z sektora produkcyjnego.
 2. Pigułki praktycznej wiedzy: wystąpienia zagranicznych gości specjalnych połączone ze specjalnie dobranymi studiami przypadków oraz doświadczeniami wdrożeniowymi ekspertów specjalizujących się we wdrożeniach Lean Management w firmach produkcyjnych.
 3. Tematyka nakierowana na transformację firm i zmiany kulturowe organizacji.
 4. Uszyte na miarę sektora produkcyjnego seminaria prowadzone przez ekspertów od zarządzania.
 5. Jedyna w swoim rodzaju okazja do wzięcia udziału w całodniowych warsztatach prowadzanych przez zagranicznych gości specjalnych w trzeci dzień konferencji.
 6. Wycieczki do zakładów produkcyjnych.
 7. Unikalne spotkanie i networking w gronie specjalistów z sektora produkcyjnego (w tym wielu dyrektorów, prezesów i menadżerów).

strumień dla prezesów i dyrektorów

Jednym z wyróżników Konferencji Lean Management jest specjalny strumień przeznaczony dla zarządów i najwyższego kierownictwa firm, traktujący o problemach transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
Wyróżnia go specjalny dobór tematów, gości specjalnych, firm prezentujących swoje studia przypadków, prelegentów oraz seminariów. W 2015 roku tematami przewodnimi były zagadnienia transformacji firm.
Ekspertami z zagranicy, którzy wystąpili w strumieniu dla prezesów i dyrektorów byli dwaj niezwykle doświadczeni ex-menadżerowie Toyoty (będący zarazem znakomitymi mówcami): John Shook i Samuel (Sammy) Obara.

John – uznawany powszechnie za jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie Lean Management – zaprezentował model transformacji organizacji opracowany w oparciu o lata doświadczeń spędzonych w Toyocie oraz w oparciu o doświadczenia wdrożeniowe zdobyte we współpracy z dziesiątkami firm na całym świecie (Ameryce, Azji, Japonii, Europie i Australii). W połączeniu z wystąpieniem Olivera Giersbega (dyrektora łódzkich oddziałów BSH, pod którego zarządem firma dokonała unikalnej transformacji swoich procesów produkcyjnych angażując aktywnie w swoje działania pracowników), uczestnicy strumienia otrzymali pigułkę praktycznej wiedzy, której dopełnieniem była dyskusja na praktyczne tematy związane z czynnikami sukcesu w procesie zmiany kulturowej.

W drugim dniu konferencji uczestników strumienia czekał udział w seminarium przygotowanym przez wiodących konsultantów zespołu doradczego LEI Polska pt. „Ucz się na cudzych błędach, czyli czego powinni się wystrzegać szefowie firm wdrażających lean”. Uszyte na miarę kadry zarządzającej interaktywne forum wymiany doświadczeń, umożliwiło uczestnikom analizę przypadków praktycznego unikania błędów wdrożeniowych dotyczących zarówno całych systemów, jak i pojedynczych narzędzi.

Sesja popołudniowa drugiego dnia to „Spojrzenie na GEMBA WALK z różnych perspektyw – historia w obrazkach” w wydaniu Sammy’ego Obary. Ten ceniony i niezmiernie lubiany przez społeczność praktyków zarządzania sensei przedstawił swój punkt widzenia na skuteczne budowanie motywacji do zmian w zespole dzięki umiejętnemu wykorzystaniu obserwacji działań w miejscu pracy oraz zdobywanych w ten sposób informacji do rozwoju ludzi, budowania zespołu oraz adaptacji organizacji do zmieniających się warunków otoczenia.

Praktycznym rozwinięciem tych zagadnień było wystąpienie dyrekcji wrocławskiego DeLaval’a, podczas którego dowiedzieliśmy się jak zarządowi firmy udało się skutecznie dokonać wielu istotnych zmian w gemba.

Ważnym dopełnieniem intensywnej wymiany doświadczeń w trakcie dwóch pierwszych dni konferencji był warsztat Johna Shooka w trzecim jej dniu zatytułowany „Zrozumieć istotę transforamcji lean”, podczas którego menadżerowie mogli skonfrontować swoje podejście do zarządzania zmianami z opartą na praktykach Toyoty wizją transformacji firmy oraz zyskali nowy punkt widzenia na sprawy związane z rozwojem ludzi.
Podsumowując, specjalny strumień dla prezesów i dyrektorów podczas XV Konferencji Lean Management, to:

 1. Dwa dni intensywnej wymiany doświadczeń
 2. Pigułki praktycznej wiedzy: wystąpienia dwóch wyjątkowych gości specjalnych połączone ze specjalnie dobranymi studiami przypadków
 3. Tematyka nakierowana na transformację firm i zmiany kulturowe organizacji
 4. Uszyte na miarę kadry zarządzającej interaktywne forum wymiany doświadczeń w formie seminarium
 5. Warsztaty w trzeci dzień konferencji
 6. Unikalne spotkanie i networking w gronie dyrektorów, prezesów i menadżerów wyższego szczebla

Ze względu na uniwersalny charakter omawianych zagadnień, strumień przeznaczony był dla zarządów i dyrektorów firm zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

strumień dla usług

AŻ DWA STRUMIENIE DO WYBORU

Dwa specjalne strumienie konferencyjne dla sektora usługowego, których hasłami przewodnimi w 2015 roku były:

 1. transformacja procesów,
 2. oraz zarządzanie w kulturze lean,

dostarczyły uczestnikom najnowszej wiedzy w zakresie wdrażania Lean w usługach, najskuteczniejszych metod doskonalenia procesów oraz nowego podejścia do angażowania menadżerów w doskonalenie. A to wszystko poparte zostało starannie wyselekcjonowanymi i pionierskimi w skali kraju studiami przypadków.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

Dla uczestników z sektora usług w pierwszy dzień konferencji organizatorzy przygotowali wystąpienie Mike’a Orzena zatytułowane „Porozumienie z klientem w celu stworzenia większej wartości”. Ten ceniony przez międzynarodową społeczność lean praktyk i znakomity mówca, zaprezentował praktyczne aspekty zapewniania klientom właściwej usługi we właściwym kształcie, w odpowiednim czasie i we właściwej cenie, a także odniósł się do kwestii wykonywania usług, których klienci w ogóle nie chcą albo nie cenią. Wystąpienie Mike’a  – w tej samej pigułce praktycznej wiedzy – uzupełniło studium przypadku Capgemini Polska zatytułowane „Tworzenie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zasady LEAN”. W wystąpieniu tym menadżerowie firmy pokazali jak diametralnie zmienili filozofię świadczenia usług IT, stając się rzeczywistym partnerem w ciągłym doskonaleniu procesów swoich klientów.

Z kolei uczestnicy zainteresowani aspektami zmian kulturowych swoich organizacji usługowych zyskali szansę udziału w prelekcji Chrisa Vogela pt. „Zmiana roli przywództwa i zarządzania w kulturze Lean”. Chris – spiritus movens transformacji lean jaką przeszedł bank Wells Fargo w Stanach Zjednoczonych – omówił swoje doświadczenia związane z ewolucją ról menadżerów w transformacji Lean Management. Po jego prelekcji uczestnicy wybranej „pigułki praktycznej wiedzy” wzięli udział w prezentacji z udziałem mock-up’u pt. „Praca menadżera w oparciu o Gemba Walk”, którą zaprezentowali najbardziej doświadczeni w Polsce konsultanci z zespołu usługowego LEI Polska – Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd.

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

W drugim dniu konferencji strumień transformacji procesów rozpoczął się od „pigułki praktycznej wiedzy”, w trakcie której uczestnicy dowiedzieli się „Jak Wielka Trójka zmieniła firmy usługowe w Polsce”. Wielka Trójka to trzy ważne narzędzia doskonalenia (model wielowariantowy, TWI oraz A3), które w ostatnich paru latach wkroczyły do świata usług, istotnie zmieniając sposób doskonalenia procesów i rolę menadżerów w procesie doskonalenia. Eksperci z ING Banku Śląskiego zaprezentowali z kolei jak narzędzia ta działają w praktyce, omawiając ich pionierskie wdrożenie w polskim sektorze finansowym w wystąpieniu zatytułowanym  „ING od kuchni w praktycznej formule przepisów na udany projekt doskonalący”.

Z kolei osoby zainteresowane tematyką rozwoju menadżerów zyskały możliwość wzięcia udziału w seminarium Mike’a Orzena pt. „Rozwój menadżera jako coacha Lean”.

Na sesje popołudniowe drugiego dania organizatorzy zaplanowali seminarium Chrisa Vogela „Jak dostosować Lean do sektora usług na przykładzie Wells Fargo Bank”. Chris w szczegółach omówił jedną z najlepszych na świecie transformacji Lean jaka dokonała się w usługach. „Pigułkę praktycznej wiedzy” dostarczył także Mike Orzen w prezentacji pt. „Pryncypia przywództwa i nagroda „Shingo Prize”, która była połączona z wystąpieniem laureata konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach – firmy Philips z Warszawy (nagroda przyznawana przez LEI Polska – szczegóły konkursu znajdują się tutaj).

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI

W trzecim dniu konferencji można było wziąć udział w jednych w swoim rodzaju warsztatach zorganizowanych na terenie dwóch firm usługowych:

 1. Lean coaching w usługach na terenie firmy HP, które poprowadził Mike Orzen
 2. Angażowanie menadżerów w proces codziennego doskonalenia poprzez pracę standaryzowaną menadżerów oraz zarządzanie wizualne na terenie firmy KRUK SA, które poprowadził Chris Vogel

Uczestnicy warsztatów poznali nie tylko przykłady i teorię, ale co najważniejsze – przećwiczyli ją na rzeczywistych procesach pod okiem światowych ekspertów.

STRUMIEŃ DLA PREZESÓW I DYREKTORÓW

Najwyższą kadrę menadżerską z firm usługowych zaprosiliśmy również do udziału w specjalnym strumieniu dla prezesów i dyrektorów „Strategia i przewodzenie”, w ramach którego dwaj światowi eksperci John Shook i Samuel Obara, a także menadżerowie wyższego szczebla starannie dobranych firm, podzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat roli prezesów i wyższego kierownictwa w transformacji organizacji.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, specjalny strumień dla sektora usług podczas XV Konferencji Lean Management, to:

 1. Dwa dni intensywnej wymiany doświadczeń.
 2. Pigułki praktycznej wiedzy: wystąpienia wyjątkowych gości specjalnych połączone ze specjalnie dobranymi studiami przypadków oraz doświadczeniami wdrożeniowymi ekspertów specjalizujących się we wdrożeniach Lean Management w firmach usługowych.
 3. Tematyka nakierowana na transformację firm i zmiany kulturowe organizacji.
 4. Uszyte na miarę sektora usługowego seminaria prowadzone przez zaproszonych gości specjalnych z USA.
 5. Warsztaty w trzeci dzień konferencji na terenie firm usługowych KRUK i HP, prowadzone przez zagranicznych ekspertów od zarządzania.
 6. Unikalne spotkanie i networking w gronie specjalistów z sektora usługowego (w tym wielu dyrektorów, prezesów i menadżerów).

Poniżej zamieszczamy podsumowania dyskusji inspirowanych technologią Open Space jakie odbyły się w 10 grupach tematycznych w pierwszym dniu konferencji. Tematy zostały wybrane spośród nadesłanych przez uczestników propozycji. Moderatorami dyskusji byli również sami uczestnicy konferencji. Praca w mniejszych grupach na wybrany temat sprzyjała wymianie doświadczeń oraz bliższemu poznaniu specjalistów z innych firm zainteresowanych tą samą tematyką oraz poszukujących rozwiązań podobnych problemów.

 

Wdrożenie Hoshin Kanri


Jak przekonać pracowników do zmian, zdobyć zaufanie pracowników i chęć zaangażowania się?


Struktura organizacyjna wspierająca ciągłe doskonalenie – za co jest odpowiedzialny koordynator lean a za co kierownictwo operacyjne?


Pomiar efektywności wysiłków wdrożeniowych lean. Jak udowodnić, że działa?


Jak konsekwentnie (i do końca) realizować działania doskonalące w natłoku działań bieżących?


Jak utrzymać lean długofalowo (najlepsze standardy, ciągłe doskonalenia), kto jest za to odpowiedzialny?


Wdrażanie lean w zakładzie korporacji – dyrektywy korporacyjne a potrzeby lokalne


Systemowe rozwiązywanie problemów


„Copy/paste” dla wszystkich jednostek czy rozwijanie lokalnych rozwiązań? – granice standaryzacji


Jak przekonać pracowników do zmian, zdobyć zaufanie pracowników i chęć zaangażowania się?


ukryty-skarbTradycją konferencji jest premiera ważnej książki poświęconej tematyce Lean Management. W roku 2015 każdy z uczestników otrzymał premierowy egzemplarz „Ukrytego skarbu” autorstwa Remigiusza Horbala – szefa zespołu ekspertów usługowych LEI Polska. Książka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska, jest praktycznym poradnikiem przeznaczonym dla menadżerów i specjalistów z firm usługowych, dzięki któremu praktycy zarządzania będą mogli:

 1. Dostrzec potencjał poprawy produktywności (tytułowy ukryty skarb) w firmie z branży usługowej.
 2. Zrozumieć model wielowariantowy (ang. mix-model), który pozwala odnaleźć powtarzalne wzory w procesach usługowych i odseparować je od czynnika zmiennego.
 3. Poznać wyselekcjonowane metody Lean Management dostosowane do specyfiki prac specjalistycznych.
 4. Podnieść produktywność, wydawałoby się już bardzo optymalnych procesów, nawet o kilkadziesiąt procent, przy jednoczesnej poprawie jakości i to bez inwestycji w IT.

Książka jest szczególnie polecana pracownikom centrów usług wspólnych, centrów outsourcingu SSC/BPO (ang. Shared Service Centres, Business Process Outsourcing), centrów świadczących usługi księgowe, kadrowe, IT, pracownikom firm sektora finansowego (banków, firm ubezpieczeniowych i leasingowych) oraz różnego rodzaju biur projektowych.

Opisane w książce koncepcje dają się z powiedzeniem zastosować również w handlu, służbie zdrowia czy administracji publicznej.

Książkę można nabyć na Leanbooks.pl

logo DB-SCHENKER 1