Konferencja 2016

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania XVI Konferencji Lean Management

Zapraszamy również do obejrzenia filmu podsumowującego konkurs na najlepsze studium przypadku w usługach:

Już po raz szesnasty, w dniach 7-9 czerwca 2016 roku, Wrocław stał się gospodarzem najbardziej profesjonalnej w Polsce konferencji Lean Management z udziałem 5 zagranicznych gości specjalnych. Konferencja adresowana była do dyrektorów i menadżerów z sektora produkcyjnego i usługowego, zainteresowanych praktycznymi aspektami poprawy efektywności swoich firm poprzez praktyczne wdrożenie zasad Lean Management.

W 2016 roku konferencja zgromadziła przeszło 450 praktyków zarządzania z całej Polski stając się platformą wymiany doświadczeń i miejscem inspiracji dla uczestników reprezentujących kilkanaście różnych branż.

XVI KLM (2)

XVI Konferencja Lean Management zgromadziła ponad 450 praktyków zarządzania z Polski i zagranicy

Program XVI Konferencji Lean Management, ułożony w 5 strumieni tematycznych, został tak zaprojektowany, aby dać uczestnikom z sektora produkcyjnego i usługowego możliwość:

 1. udziału w 11 sesjach prowadzonych przez 5 zagranicznych gości specjalnych,
 2. zapoznania się z praktycznymi aspektami wdrożeń w ramach 10 studiów przypadku omawianych przez wiodące firmy z sektora produkcyjnego i usługowego,
 3. udziału w 4 wystąpieniach plenarnych prezentowanych przez zaproszonych gości specjalnych,
 4. dyskusji w jednej z 10 grup tematycznych w ramach sesji inspirowanej technologią Open Space,
 5. udziału w uroczystym bankiecie połączonym z wręczeniem nagród w konkursie za najlepsze studium przypadku w sektorze usługowym,
 6. udziału w jednym z 4 warsztatów prowadzonych przez zaproszonych gości specjalnych w trzecim dniu konferencji lub uczestnictwa w jednej z 2 wycieczek zorganizowanych w 3 dniu konferencji do zakładów Toyoty, General Motors i Electroluxa.

Przybyłych gości przywitał gospodarz konferencji – prezes zarządu Lean Enterprise Institute Polska – Prof. Tomasz Koch.

XVI KLM (1)

Prof. Tomasz Koch otwiera XVI Konferencję Lean Management

Pierwsze z dwóch porannych wystąpień plenarnych zostało poświęcone zasadom kształtującym postawy przywództwa w Toyocie, które w iście mistrzowski sposób wyjaśnił Art Smalley – jeden z najlepszych na świecie znawców praktyk i filozofii stosowanych przez Toyotę, który przez 10 lat pracował dla Toyota Motor Corporation w Japonii.

XVI KLM (3)

Art Smalley podczas wystąpienia plenarnego pt. „Zasady kształtujące postawy przywództwa w Toyocie”

Druga z prezentacji plenarnych zatytułowana „Co jest takiego trudnego w Lean? My sami!” David Mann – autor bestsellerowej, nagrodzonej prestiżową nagrodą Shingo Prize książki „Tworzenie Kultury Lean” – poświęcił aspektom zapobiegania powrotowi do utartych praktyk działania przez kadrę zarządzającą.

XVI KLM (4)

David Mann podczas wystąpienia plenarnego pt. „Co jest takiego trudnego w Lean? My sami!”

Przedpołudniową cześć konferencji dopełniła sesja inspirowana technologią Open Space. Uczestnicy konferencji mocno zaangażowali się podczas tej sesji w dyskusję wokół 10 tematów, które wcześniej sami zgłosili.

XVI KLM (5)

Wywieszone informacje o poszczególnych 10 tematach dyskusji i facylitatorach rekrutujących się spośród uczestników Konferencji pomagały dokonać wyboru grupy dyskusyjnej

Mniej formalna i bardziej kameralna formuła sesji dała uczestnikom możliwość zapoznania się z opiniami i doświadczeniami managerów z wielu różnych branż, wymiany poglądów na temat tego „co działa, a co nie” oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami i problemami, stając się tym samym dla wielu uczestników – co sami wielokrotnie podkreślali – inspiracją do dalszego działania. Dyskusja umożliwiała też bliższe poznanie managerów i ekspertów z innych firm, stając się zalążkiem przyszłych relacji zawodowych.

XVI KLM (8)

Wymiana poglądów podczas sesji Open Space między (po lewej) panem Andrzejem Marcinkiem (Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający zakładu GEDIA Poland Assembly w Nowej Soli) i panem Adamem Holewą (Dyrektor Zarządzający ds. technicznych firmy SITECH i Dyrektor zakładu w Polkowicach)

XVI KLM (9)

Pan Łukasz Borowiec, Lider Ciągłego Doskonalenia z firmy Sempertrans Bełchatów był facylitatorem w jednej z grup dyskusyjnych sesji Open Space

XVI KLM (10)

Pan Zbigniew Sikora, Dyrektor SILS Centre Gliwice w trakcie facylitacji grupy dyskusyjnej Open Space

XVI KLM (7)

Pan Dariusz Kostkowski, Prezes Zarządu firmy Bella podczas facylitacji grupy dyskusyjnej Open Space

XVI KLM (6)

Zaangażowana wymian poglądów w trakcie dyskusji inspirowanych technologią Open Space

XVI KLM (11)

Pan Wiesław Biernacki, Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań podczas facylitacji grupy dyskusyjnej Open Space

 

Popołudniowa część pierwszego dnia konferencji obfitowała w 9 sesji tematycznych, na które złożyły się aż 3 wystąpienia gości specjalnych, prezentacje znakomitych studiów przypadków oraz sesja traktująca o pułapkach w transformacji Lean przygotowana przez zespół konsultantów LEI Polska ds. Lean w usługach.

1

Uczestnicy strumienia dla prezesów i dyrektorów mieli okazję zaczerpnąć z doświadczeń byłego vice-prezydenta ds. produkcyjnych General Motors – Tima Lee – który podzielił się swoimi refleksjami na temat Zarządzania transformacją Lean w dużym przedsiębiorstwie, podkreślając rolę czynników wpływających na motywację menadżerów firm do wdrażania właściwych zmian.

XVI KLM (12)

Tim Lee, były vice-prezydent ds. produkcyjnych General Motors dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania transformacją Lean w dużym przedsiębiorstwie

Problematyce zmiany stylu myślenia pracowników o przezbrojeniach poświęcona była z kolei sesja prezentacji studium przypadku z wrocławskiego zakładu firmy Stanley Black&Decker. To 75 minutowe wystąpienie aż 9 pracowników tego zakładu, wśród których znalazło się 7 inżynierów maszyn, uwydatniło wagę świadomości pracowników budowaną poprzez szkolenia, określanie zrozumiałych celów, objaśnianie wpływu zmian na stanowisku pracy na sukces organizacji oraz poprzez zachęcanie do brania udziału w inicjatywach i projektach doskonalących.

XVI KLM (43)

Pani Agnieszka Stankiewicz, Kierownik ds. Lean i Produktywności wraz z zespołem z wrocławskiego zakładu firmy Stanley Fastening Systems (Stanley Black&Decker) podczas prezentacji studium przypadku

Greg Lane – jeden z nielicznych na świecie specjalistów w zakresie produkcji małoseryjnej z doświadczeniem z Toyoty – przedstawił swój punkt widzenia na temat tego Jak zarządzać firmą produkcyjną wytwarzającą szeroki asortyment w małych ilościach, zwracając szczególną uwagę na rolę wizualizacji i standaryzacji w środowisku produkcji jednostkowej realizowanej na zamówienie.

XVI KLM (13)

Greg Lane, wybitny praktyk i ekspert w zakresie produkcji o szerokim asortymencie w małych ilościach (ang. High Mix, Low Volume) podczas 2,5 godzinnej sesji nt. zarządzania firmą wytwarzającą szeroki asortyment w małych ilościach

Z kolei Drew Locher – uznany światowy ekspert z obszaru Lean w usługach – udzielił praktycznych wskazówek na temat tego, jak należy sobie radzić z trudnościami we wdrażaniu Lean w pracach specjalistycznych, ilustrując przykładami zastosowanie narzędzi, technik i metod zarządzania w środowisku typowo usługowym.

XVI KLM (14)

Drew Locher, uznany w świecie ekspert z obszaru Lean w usługach, podczas 75 minutowej sesji nt. trudności we wdrażaniu Lean w pracach opartych na wiedzy

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Jak poradzić sobie z dwiema pułapkami szczupłej transformacji w usługach: Fałszywy Klejnot i Fałszywa Obietnica?” Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd z LEI Polska radzili, w jaki sposób nie dać się zwieść pokusie powierzchownego wdrażania Lean w usługach przy deklarowanym, ale nieurzeczywistnianym wsparciu kierownictwa organizacji.

XVI KLM (15)

Krzysztof Drozd z LEI Polska podczas sesji nt. pułapek szczupłej transformacji w usługach, którą prowadził wspólnie z Dr. Remigiuszem Horbalem, członkiem zarządu LEI Polska

W kolejnym bloku prezentacji rolę menadżera w sukcesie wdrażania Lean Management przedstawił dyrektor Adam Holewa z firmy Sitech w Polkowicach w sesji dla prezesów i dyrektorów. Omówił on praktyczne aspekty najważniejszych jego zdaniem składowych sukcesu, do których należą zaangażowanie, systematyka, trwałość oraz leadership.

2

XVI KLM (18)

Adam Holewa, Dyrektor Zarządzający ds. technicznych firmy SITECH i Dyrektor zakładu w Polkowicach przedstawił swoje doświadczenia nt. roli menadżera w sukcesie wdrażania Lean

Z kolei Art Smalley objaśnił metody kaizen stosowane przez Toyotę, w prezentacji opartej na przykładach z jego wieloletniego doświadczenia z pracy w słynnej fabryce silników Kamigo, w której Taiichi Ohno – jej założyciel i pierwszy dyrektor – zastosował i udoskonalił wiele ze swoich nowatorskich koncepcji zarządzania. Podkreślił, że kaizen w Toyocie był od zawsze rozumiany jako etap doskonalenia poprzedzony stabilizacją i standaryzacją procesów, których wdrożenie zajęło Toyocie kilkanaście lat.

XVI KLM (16)

Art Smalley podczas sesji nt. metod kaizen stosowanych przez Toyotę

Uczestnicy jednego z dwóch strumieni konferencyjnych dla firm usługowych zyskali z kolei możliwość przekonania się, jaki jest punkt widzenia Davida Manna na kwestie wdrożenia i utrzymania Lean w pracach specjalistycznych, który objaśnił jak przeciwdziałać usprawnieniom, które dają efekt w obszarze pojedynczego departamentu, ale nie przekładają się często na jakąkolwiek korzyść dla klienta.

XVI KLM (19)

David Mann podczas sesji nt. wdrażania i utrzymywania Lean w pracach specjalistycznych

Ostatni blok pierwszego dnia konferencji stanowił także sposobność do wysłuchania dokonań zwycięzcy II edycji konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach – eurobank S.A. z Wrocławia. Zaprezentowane studium produktywności procesu obsługi wniosków o kredyt hipoteczny dało możliwość zapoznania się z bardzo praktyczną i skuteczną techniką eliminacji zakłóceń występujących w pracach specjalistycznych opisanej przez Remigiusza Horbala w książce Ukryty skarb z wydawnictwa LEI Polska.

XVI KLM (17)

Bartłomiej Kruczek i Katarzyna Zielińska, analitycy z eurobank S.A. przedstawili studium produktywności procesu obsługi wniosków o kredyt hipoteczny – to studium przypadku zwyciężyło w II edycji konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach

Pierwszy dzień obrad zakończyło plenarne podsumowanie przedpołudniowej dyskusji inspirowanej technologią Open Space. Przyjęta w tym roku przez organizatorów formuła zakładała wypowiedź gościa specjalnego w temacie wytypowanym przez każdą z grup uczestników, a związanym ściśle z kwestią podjętą uprzednio w dyskusji przez samą grupę. W ten sposób uczestnicy konferencji zyskali niepowtarzalną okazję do uzyskania praktycznych porad w kwestii nurtujących ich problemów od wybitnych przedstawicieli świata Lean: Tima Lee, Arta Smalleya, Grega Lane’a, Drew Lochera i Davida Manna.

XVI KLM (20)

Podczas podsumowania 10 sesji dyskusyjnych inspirowanych technologią Open Space głos zabrali goście specjalni konferencji (od lewej): Greg Lane, Drew Locher, David Mann, Tim Lee i Art Smalley (w trakcie wypowiedzi)

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją konferencji pierwszy jej dzień zakończył uroczysty bankiet przy dźwiękach muzyki, podczas którego po raz drugi w historii wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach. To wyjątkowe kilkugodzinne wieczorne spotkanie stało się doskonałą okazją nie tylko do spędzenia czasu w doborowym towarzystwie uczestników i gości specjalnych konferencji, ale też do nawiązania szeregu cennych kontaktów osobistych i zawodowych.

XVI KLM (21)

Pierwszy dzień Konferencji zakończył bankiet przy dźwiękach muzyki, podczas którego wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach

XVI KLM (22)

Laureaci konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach wraz członkami międzynarodowego jury (od lewej): Dr Remigiusz Horbal (LEI Polska), Joanna Jaguźna-Kużaj, Hewlett Packard Enterprise (III miejsce), Drew Locher (członek jury), David Mann (członek jury), Jacek Lis, Aviva (II miejsce), Katarzyna Zielińska, Bartłomiej Kruczek i Małgorzata Herwich-Dróżdż, eurobank (I miejsce)

Drugi dzień konferencji obfitował w 16 różnych wystąpień i tematów podzielonych na 5 strumieni tematycznych.

Pierwszy blok wystąpień dawał możliwość udziału w jednym z pięciu wystąpień.

3

W pierwszym z nich Greg Lane podzielił się z uczestnikami doświadczeniami właściciela firmy wytwarzającej szeroki asortyment w małych ilościach. Swoje wystąpienie oparł na przykładach ze swej kilkuletniej przygody z wdrażaniem Lean we własnej firmie, w niezwykle odkrywczy sposób prezentując przykłady zastosowania narzędzi i metod Lean, których nauczył się w Toyocie (praca standaryzowana, planowanie, wizualizacja, kaizen, itp.) do produkcji realizowanej na zamówienie w niewielkich wolumenach.

XVI KLM (24)

Greg Lane w trakcie sesji, w której dzielił się doświadczeniami ze swej kilkuletniej przygody wdrażania Lean we własnej firmie wytwarzającej szeroki asortyment w małych ilościach

W drugim z wystąpień, specjalnie dla osób zaczynających swoją przygodę z Lean, Andrzej Bielewski – jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów produkcyjnych LEI Polska – przygotował interaktywną symulację procesów produkcyjnych, na bazie której można było poznać i zrozumieć istotę zastosowania wybranych metod i narzędzi Lean Manufacturing.

XVI KLM (25a)

Podczas 150 minutowej sesji pt. „Lean na dobry początek, czyli jak działa szczupła fabryka” Andrzej Bielewski (na zdjęciu po lewej) i Zofia Maśluszczak (na zdjęciu po prawej), oboje z LEI Polska zaangażowali uczestników do aktywnego udziału w procesie produkcji w symulowanej fabryce

Kulturowym aspektom wdrożenia Lean poświęcił z kolei swoje wystąpienie Wiesław Biernacki, Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań w inspirującej prezentacji studium przypadku, w której uwydatnił kluczową rolę pracowników w zaangażowanie w rozwój i doskonalenie firmy.

XVI KLM (23)

Wiesław Biernacki, Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań przedstawił inspirujące doświadczenia z transformacji Lean, jaką przebył wraz ze swoim zespołem pracowników

Uczestnicy jednego z dwóch strumieni konferencyjnych dla firm usługowych mogli skorzystać z porad Drew Lochera związanych z wykorzystaniem zasad i narzędzi Lean w projektowaniu nowych usług i produktów.

XVI KLM (27)

Drew Locher podczas sesji poświęconej koncepcjom i narzędziom Lean w projektowaniu nowych usług i produktów

Wystąpienie zatytułowane Hoshin Kanri – czyli sztuka angażowania pracowników w realizację strategii firmy zaprezentowane przez czołowego konsultanta LEI Polska Sławomira Kubiaka i wsparte wieloma rzeczywistymi przekładami zastosowania tablic Hoshin Kanri w środowisku usługowym, dało uczestnikom możliwość poznania jednego z najskuteczniejszych narzędzi ukierunkowywania działań pracowników organizacji w realizację celów firmy.

XVI KLM (26)

Sławomir Kubiak z LEI Polska podczas prezentacji na temat sztuki angażowania pracowników w realizację strategii firmy

Drugi przedpołudniowy blok sesji tematycznych – oprócz kontynuacji warsztatów Lean na dobry początek – oferował dwa studia przypadku oraz dwa wystąpienia gości specjalnych.

4

Reprezentanci firmy 3M z Wrocławia przedstawili system zarządzania strumieniami wartości oparty o system ciągłego doskonalenia, szczegółowo omawiając praktyczny wymiar zarządzania opartego na tablicach zadań codziennych, tablicach kaskadowych audytów procesów oraz tablicach usprawnień strumieni wartości.

XVI KLM (29)

Przedstawiciele firmy 3M podczas sesji poświęconej zarządzaniu strumieniami wartości w oparciu o system ciągłego doskonalenia (od lewej): Piotr Kruczek, Lean Deployment Manager, Dominika Majkrzak, Lean Manufacturing Engineer, Michał Kowalonek, Value Stream Manager

Z kolei gość specjalny Tim Lee w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Kaizen: od poziomu zespołu do całego przedsiębiorstwa” poświęcił omówieniu procesu wprowadzania systemu doskonalenia w dużej organizacji, od wczesnych stadiów aż po pełną dojrzałość procesu doskonalenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, czerpiąc ze swoich kilkudziesięcioletnich doświadczeń w pracy dla General Motors.

XVI KLM (30)

Tim Lee, do niedawnego przejścia na emeryturę – jeden z najważniejszych ludzi w strukturach zarządczych General Motors, podczas wystąpienia poświęconego omówieniu procesu wprowadzenia Kaizen w dużej firmie

O tym jak z sukcesem zdołano wdrożyć Hoshin Kanri w firmie nieprodukcyjnej opowiadali Arkadiusz Urbańczyk, Dyrektor ds. Personalnych i Rozwoju oraz Przemysław Grzelak, Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju z firmy Gaspol w wystąpieniu stanowiącym kontynuację sesji Hoshin Kanri – czyli sztuka angażowania pracowników w realizację strategii firmy.

XVI KLM (31)

Arkadiusz Urbańczak, Dyrektor ds. Personalnych i Rozwoju Gaspol, podczas sesji poświęconej sztuce angażowania pracowników w realizację celów firmy

Popołudniowy blok sesji tematycznych pogrupowanych w strumienie tematyczne obfitował w kolejnych 9 inspirujących wystąpień, prezentacji, sesji studiów przypadku oraz wyjątkowy turniej wiedzy na temat Lean Management.

5

Przewodzeniu wg zasad Lean poświęcił swoje pierwsze wystąpienie David Mann, uwydatniając współzależność między zastosowaniem narzędzi Lean (które eliminują problemy), a systemem zarządzania Lean Management, który powstrzymuje ponowne ich pojawienie się. W drugim ze swoich wystąpień pt. „Jak zaangażować najwyższą kadrę menadżerską w transformację Lean?” omówił podejścia i narzędzia, które można skutecznie wykorzystać do wciągnięcia przełożonych w we własne inicjatywy wdrażania Lean, zwracając szczególną uwagę na te z nich, którym prezesi przypisują znaczącą rolę i które cenią sobie najbardziej.

Przygotowany przez organizatorów turniej wiedzy Lean stanowił pole bitwy, na którym zespoły złożone z uczestników konferencji odpowiadały na niełatwe pytania z zakresu szczupłego zarządzania oraz rozwiązywały praktyczne, acz wcale nieoczywiste zadania. Uczestnicy mieli więc okazję przedyskutować prawidłowe odpowiedzi, a zwycięzcy rywalizacji otrzymali specjalne nagrody.

XVI KLM (37)

Uczestnicy Turnieju wiedzy Lean dla dyrektorów i prezesów firm słuchają z uwagą turniejowego pytania (od lewej): Wojciech Synowiec, Prezes Zarządu Sempertrans Bełchatów, Javier Ruiz, General Assembly Manager z General Motors Manufacturing Poland

XVI KLM (36)

Dariusz Frydrych, członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Nowy Styl Group odpowiada na pytanie podczas Turnieju wiedzy Lean dla dyrektorów i prezesów firm

Dwa produkcyjne i dwa usługowe studia przypadków firm stanowiły znakomitą okazję do przyjrzenia się najlepszym praktykom zarządzania w kraju.

Sposób, w jaki zaangażowano pracowników w budowanie i rozwijanie kultury Lean oraz jak było przygotowywane środowisko do transformacji zaprezentowali przedstawiciele kętrzyńskiego Philipsa w entuzjastycznie przyjętej przez uczestników konferencji prezentacji „Ewolucja Lean od narzędzi do kultury w Philips w Kętrzynie”.

XVI KLM (32)

Iwona Trumińska, Kierownik Centrum Produkcji i Grzegorz Kozłowski, Koordynator Lean z Philips Lighting Poland – Oddział w Kętrzynie podczas prezentacji studium przypadku pt. „Ewolucja Lean od narzędzi do kultury w Philips w Kętrzynie”

O doświadczeniach związanych z zarządzaniem produkcją typu High Mix – Low Volume opowiedzieli przedstawiciele WABCO Polska. Prezentacja ta stanowiła znakomite, praktyczne dopełnienie tematu produkcji wieloasortymentowej szeroko omawianej podczas konferencji przez Grega Lane’a.

XVI KLM (34)

Sesję poświęconą zarządzaniu produkcją typu high-mix, low-volume poprowadzili przedstawiciele firmy WABCO – Katarzyna Kaczmarek, Lider Projektów Lean oraz Patryk Szatkowski, Lider Projektów Lean w Lean Promotion Office

O tym jak firma IBM z użyciem podejścia Lean ciągle uczy się, przekształca, doskonali, koryguje „kurs”, identyfikuje luki i je eliminuje, aby pozostać na pozycji lidera przekonywał lider ciągłego doskonalenia wrocławskiego oddziału firmy Tom Shattuck.

XVI KLM (33)

Tom Shattuck, Europe Agile Leader w IBM, podczas swojego wystąpienia pt. „IBM – Nauka poprzez Lean”

Z kolei o tym, że zarażenie ideą TWI kadry menedżerskiej wyższego szczebla jest kluczowe, ale nie wystarcza by trwale zbudować zrozumienie i zakorzenić TWI w organizacji przekonywali przedstawiciele firmy Provident – Piotr Kalisz, Członek Zarządu i zarazem Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu oraz Karolina Mitraszewska, Dyrektor Departamentu Administracji.

XVI KLM (35)

Studium przypadku firmy Provident przedstawili Karolina Mitraszewska, Dyrektor Departamentu Administracji oraz Piotr Kalisz, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu

Niezwykle inspirująca sesja Drew Lochera o sposobach na zakończenie frustracji, inspirowaniu ludzi do doskonalenia siebie samych, swoich procesów i organizacji dała uczestnikom ogląd spektrum działań, jakie mogą podjąć liderzy, aby uczynić rozwiązywanie problemów i doskonalenie organizacji codziennymi, naturalnymi, dającymi mnóstwo satysfakcji działaniami.

Na bazie czterech kategorii problemów (usuwania usterek, reagowania na odstępstwa od standardu, realizacji obranego stanu docelowego oraz innowacji) Art Smalley przedstawił toyotowskie podejście do zagadnienia, które problemy należy rozwiązywać w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać.

Drugi dzień konferencji zakończyły dwa wystąpienia plenarne:

 1. Grega Lane’a zatytułowane „Jak dostosowywać poprawne zachowania menadżerów do celów biznesowych firmy?”, w którym gość specjalny zaprezentował skuteczną metodę pozwalającą zrozumieć, jakie konkretne zachowania powinni wykazywać liderzy w organizacjach, aby byli w stanie skutecznie przewodzić procesom doskonalenia.
 2. Tima Lee, traktujące o roli zaangażowania pracowników w filozofii Lean na każdym szczeblu organizacji.
XVI KLM (38)

Tim Lee podczas wystąpienia plenarnego pt. „Rola zaangażowania pracowników w filozofii Lean”

Dopełnieniem 11 sesji tematycznych, 10 studiów przypadku, 4 wystąpień plenarnych oraz dyskusji w ramach sesji inspirowanej technologią Open Space przez dwa pierwsze dni, był trzeci, dodatkowy dzień konferencji, w którym uczestnicy zyskali praktycznie jedyną w roku możliwość wzięcia udziału w 4 całodniowych warsztatach prowadzonych przez zaproszonych gości specjalnych oraz 2 wycieczkach do zakładów General Motors w Gliwicach oraz Toyoty w Wałbrzychu i Electroluxa w Świdnicy.

Poprawa działalności operacyjnej w firmach produkujących szeroki asortyment wyrobów w małych ilościach (ang. High Mix, Low Volume) to połączony z symulacją warsztat Grega Lane’a, podczas którego omawiane były m.in. praktyczne aspekty połączenia produkcji na zamówienie z systemem opartym na uzupełnianiu zapasów dla wyrobów częściej rotujących, oraz sposoby korzystania z metody mapowania strumienia wartości w warunkach produkcji wielu niskowolumenowych indeksów.

XVI KLM (41)

Uczestnicy warsztatu Grega Lane’a podczas symulacji

Warsztat Arta Smalley’a zatytułowany „Coaching w procesie rozwiązywania problemów i rozwój pracowników w stylu Toyoty” dał uczestnikom unikalną możliwość poznania zasady kształtujących postawy przywództwa w Toyocie w kontekście rozwiązywania czterech rodzajów problemów: usuwania usterek, rozwiązywania problemów definiowanych jako odstępstwo od standardu, kaizenu w odniesieniu do realizacji obranego stanu docelowego, oraz metod nakierowanych na realizację działań innowacyjnych. Art znakomicie objaśnił jak Toyota wykorzystuje model przywództwa sytuacyjnego do rozwiązywania problemów i doskonalenia, podając rzeczywiste przykłady, kiedy jej liderzy używają instruowania, kiedy coachingu, kiedy udzielają wsparcia a kiedy delegują.

XVI KLM (39)

Uczestnicy warsztatu Arta Smalley’a omawiający jedno z ćwiczeń

Drew Locher – autor książki “The Complete Lean Enterprise” poświęconej mapowaniu procesów administracyjnych – zaprezentował swój autorski warsztat poświęcony Mapowaniu strumienia wartości w firmach bazujących na wiedzy i usługach w oparciu o studium przypadku firmy ubezpieczeniowej.

XVI KLM (42)

Omówienie studium przypadku przez uczestników warsztatu Drew Lochera pt. „Mapowanie strumienia wartości dla procesów usługowych – typowe błędy i ważne wskazówki”

Tworzenie kultury Lean w wydaniu Davida Manna to warsztat, podczas którego uczestnicy mogli wybrać jeden z trzech symulowanych przypadków (produkcję, proces administracyjny lub izba przyjęć w szpitalu), który poddali następnie zmianom z użyciem podstawowych elementów Lean Management System – sterowania wizualnego, systemu codziennej odpowiedzialności i standaryzowanej pracy lidera.

XVI KLM (40)

Prezentacja wypracowanego przez grupę rozwiązania w ramach prowadzonego przez Davida Manna warsztatu pt. „Tworzenie kultury Lean”

Art David Drew Greg Tim

dzień 1

dzień 2

dzień 3

katalog konferencji

katalog konferencji

harmonogram konferencji

harmonogram konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej broszura zawierająca opis tylko trzech wybranych strumieni tematycznych Konferencji: dwóch dla firm usługowych oraz jednego dla dyrektorów i prezesów

katalog dla firm usługowych

katalog konferencji dla firm usługowych

harmonogram konferencji dla firm usługowych

harmonogram konferencji dla firm usługowych

Drew Locher
David Mann
Greg Lane

Drew Locher

David Mann

Greg Lane

Konkurs na najlepsze studium przypadku w usługach zorganizowany przez Lean Enterprise Institute Polska miał na celu promocję najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania wśród krajowych firm usługowych. Nagrody w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy przyznawało międzynarodowe jury w składzie:

 • Drew Locher – światowej klasy ekspert z obszaru lean w usługach i pracach specjalistycznych. Autor wielu książek z tej dziedziny, m.in. „Lean Office and Service Simplified” oraz „Value Stream Mapping for Lean Development: a How-to Guide to Streamlining Time to Market”.
 • Greg Lane – specjalista w zastosowaniu lean w środowisku wielowariantowym. W Stanach Zjednoczonych został uznany za „Toyota Key Person”.
 • David Mann – światowy ekspert z obszaru zastosowania lean dla procesów biznesowych i służby zdrowia. Autor nagrodzonego prestiżową nagrodą Shingo Prize znakomitego podręcznika „Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions”.

Finałowe studia przypadku były oceniane według kryteriów podzielonych na 5 kategorii:

 1. Rezultaty projektu.
 2. Powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji.
 3. Wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie.
 4. Wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie.
 5. Wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia.

Zdobywcami pierwszych trzech miejsc zostali:

 1. I miejsce – Pan Bartłomiej Kruczek oraz Pani Katarzyna Zielińska z Euro Bank za projekt „Produktywność w Jednostce Centralnej Departamentu Kredytów”
 1. II miejsce – Pan Jacek Lis z firmy Aviva za projekt „Wdrożenie Systemu Wizualnego Zarządzania Wydajnością (Visual Performance Management)”
 1. III miejsce – Pan Jakub Szczotka, Pani Kinga Słaba oraz Pani Magdalena Bosiacka z firmy HP za projekt „Quality improvement in Italian Customer Master Data proces”
Lkonf1_838

Od lewej: Remigiusz Horbal, Lean Enterprise Institute Polska, Joanna Jaguzna-Kuzaj, HP, Drew Locher, David Mann, Jacek Lis, Aviva, Katarzyna Zielińska, Bartłomiej Kruczek i Małgorzata Herwich-Dróżdż, Eurobank

Lkonf1_801

Bartłomiej Kruczek z Eurobanku odbiera nagrodę podczas gali pierwszego wieczoru XVI Konferencji Lean Management

Oficjalne wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas uroczystej gali 7 czerwca 2016 roku, po pierwszym dniu XVI Konferencji Lean Management. Zwycięzca konkursu zaprezentował swoje studium przypadku w pierwszym dniu konferencji w ramach tzw. strumienia usługowego. Wszystkie trzy studia przypadków zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych a także w bazie wiedzy na stronie www.lean.org.pl.

Lkonf1_556

Wystąpienie Eurobanku podczas XVI Konferencji Lean Management

 

Poniżej zamieszczamy podsumowania dyskusji inspirowanych technologią Open Space jakie odbyły się w 10 grupach tematycznych w pierwszym dniu konferencji. Tematy zostały wybrane spośród nadesłanych przez uczestników propozycji. Moderatorami dyskusji byli również sami uczestnicy konferencji. Praca w mniejszych grupach na wybrany temat sprzyjała wymianie doświadczeń oraz bliższemu poznaniu specjalistów z innych firm zainteresowanych tą samą tematyką oraz poszukujących rozwiązań podobnych problemów.
open space 2016 (1)

 

Jak utrzymać wdrożony standard?


Jak przełamać opór przed zmianami w trakcie wdrażania Lean?


System sugestii pracowniczych


Wsparcie IT dla wdrożenia Lean, pomaga czy przeszkadza?


Rola HR w budowaniu i utrzymaniu Kultury Lean


Coaching w Lean


Lean&Green jak zarobić na byciu proekologicznym?


Efekty Lean a wyzwania biznesowe firm usługowych – jak zapewnić, że jedno wspiera drugie?


Involving senior leadership in becoming role models of lean culture


What makes service of knowledge work different and how to address it within lean transformations?


IGUS

logo balluff
Tagatic_logo_color