Co zyskasz przychodząc na naszą konferencję, a czego nie znajdziesz na innych wydarzeniach tego typu

dla produkcji i usług

1

Wybór tematów przygotowanych specjalnie dla uczestników z branży produkcyjnej i usługowej.

wiedza w pigułce

wiedza w pigułce

Aż 29 sesji obejmujących wystąpienia ekspertów z kraju i zagranicy oraz studia przypadków krajowych liderów zarządzania.

5 gości specjalnych

3

Znakomici praktycy zarządzania prezentujący w profesjonalny sposób najnowszą światową wiedzę oraz doświadczenia. W tym roku m.in. Michael Hoseus i Jim Benson.

strumień dla prezesów i dyrektorów

4

Dedykowany kadrze najwyższego szczebla, traktujący praktycznie o problemach transformacji oraz przewodzeniu zmianom.

open space

open space

Innowacyjna formuła wymiany doświadczeń na praktyczne tematy wdrożeniowe, angażująca uczestników w dyskusje w grupach tematycznych.

5 strumieni tematycznych

5 strumieni tematycznych

3 strumienie dla produkcji i 2 strumienie dla usług. Szerokie spektrum wyboru tematyki dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

4 praktyczne warsztaty

7

Unikalna możliwość wzięcia udziału w całodniowych warsztatach prowadzonych przez zagranicznych gości specjalnych.

networking w gronie ekspertów

networking w gronie ekspertów

Okazja do poznania najlepszych krajowych menadżerów z firm produkcyjnych i usługowych oraz zawarcia wielu cennych zawodowych znajomości.

praktyczne tematy

9

Tematyka konferencji poświęcona wyłącznie praktycznym aspektom zarządzania. Połączenie doświadczeń krajowych firm z najnowszą światową wiedzą.

ogromna dawka wiedzy i inspiracji

ogromna dawka wiedzy i inspiracji

2 dni intensywnej wymiany wiedzy w gronie ekspertów i menadżerów. Inspiracja do działania oparta na prezentowanych wynikach liderów w swojej branży.

bogactwo doświadczeń

bogactwo doświadczeń

Obecność przedstawicieli wielu sektorów produkcyjnych i usługowych. Znakomita możliwość do benchmarkingu oraz poznania specjalistów ze swojej branży.

wartościowe materiały

12

Wyjątkowy zestaw materiałów konferencyjnych towarzyszących sesjom tematycznym w wersji papierowej i elektronicznej.

wycieczki

13

Możliwość zobaczenia najlepszych polskich zakładów produkcyjnych oraz stosowanych w nich rozwiązań.

koncentracja na rzetelnej wiedzy

14

Na konferencję w roli prelegentów zapraszani są jedynie goście specjalni z zagranicy oraz krajowe firmy produkcyjne i usługowe. Nie występują przedstawiciele firm konsultingowych.

wyjątkowa atmosfera po zajęciach

wyjątkowa atmosfera po zajęciach

Doskonałe menu serwowane przez szefa kuchni wrocławskiego centrum konferencyjnego Hotelu Haston w trakcie obrad oraz podczas uroczystego bankietu.

spotkania z autorami książek

16

Miejsce premier najważniejszych książek o zarządzaniu, oraz możliwość osobistego spotkania autorów światowych bestsellerów.

16 lat tradycji

17

Konferencja o Lean Management z najdłuższą tradycją w Polsce. Od 16 lat nośnik najnowszej światowej wiedzy, miejsce spotkań ekspertów i wyjątkowe forum wymiany doświadczeń.

tłumaczenia językowe

18

Nie musisz znać angielskiego, żeby skorzystać z najnowszej wiedzy i światowych doświadczeń. Większość sesji jest tłumaczonych symultanicznie na język polski.