Podsumowanie XIII Konferencji Lean Management

Trzy dni inspirujących seminariów, praktycznych warsztatów i wymiany doświadczeń z najlepszymi na świecie praktykami i ekspertami z dziedziny szczupłego zarządzania – zakończyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Lean Management!

Misją Lean Enterprise Institute Polska (LEI Polska) jest zwiększanie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności z zakresu Lean Management. Jednym ze sposobów wypełniania tej misji, obok prowadzonych przez Instytut szkoleń otwartych, działalności wydawniczej i projektów doradczych jest doroczna Międzynarodowa Konferencja Lean Management. Dzięki obecności największych światowych autorytetów, Konferencja stanowi dziś ważne, europejskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Lean Management, jest okazją do poznania najlepszych praktyk, zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Tegoroczna edycja Konferencji Lean Management odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Haston we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział ponad 370 osób – przedstawicieli branży produkcyjnej i usługowej, w tym przede wszystkim wyższa kadra zarządzająca.

Licznie zgromadzeni uczestnicy XIII Konferencji Lean Management

Licznie zgromadzeni uczestnicy XIII Konferencji Lean Management podczas sesji plenarnej

Komitet Programowy dopilnował, aby na Konferencji pojawili się najlepsi specjaliści z dziedziny Lean Management. Gośćmi specjalnymi było aż 6 wybitnych, światowej klasy praktyków i ekspertów: Arthur Byrne – „człowiek-legenda”, który w ciągu ostatnich 30 lat, piastując najwyższe stanowiska zarządcze przeprowadził transformację Lean w ponad 30 przedsiębiorstwach w 14 krajach, James K. Franz – najbliższy współpracownik Prof. Jeffreya Likera, współzałożyciel Toyota Way Academy, praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem z Lean w branży produkcyjnej, Drew Locher – doświadczony trener Lean, który od lat współpracuje z przedsiębiorstwami z branż usługowej i produkcyjnej, autor doskonałych książek o tematyce Lean, Mike Orzen – jeden z niewielu na świecie wybitnych specjalistów z dziedziny Lean IT, wykładowca The Shingo Prize oraz LEI USA, współautor książki „Lean IT”, Kevin von Grabe – Wiceprezes Lean Deployment w firmie LeanCor, która obsługuje od strony logistyki wielu klientów w USA, ekspert w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, transportu i usług logistycznych, wraz z Robertem Martichenko współautor książki “Building a Lean Fulfillment Stream”, Chris Honda – Dyrektor Caterpillar Luxembourg, odpowiedzialny za System Produkcyjny Caterpillar w Europie, który swoje  wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Lean zdobywał pracując w Dow Chemical Company, Suzuki i General Motors.

Kevin von Grabe podczas swojego wystąpienia

Kevin von Grabe – współautor książki „Lean Fulfilment Stream” podczas swojego wystąpienia plenarnego

Drew Locher prowadzący warsztaty dla uczestników Konferencji

Drew Locher w trakcie jednego z seminariów konferencyjnych przeznaczonych dla sektora usługowego

Chris Honda wygłaszający swe przemówienie do zgromadzonej publiczności

Chris Honda z Caterpillar w Luksemburgu

Pierwszego dnia Konferencji przedpołudniem odbyły się sesje plenarne, najpierw ogólna a później w podziale na dwie równoległe sesje – pierwsza dedykowana dla produkcji, druga dla firm usługowych i finansowych. Popołudniu odbyła się sesja 7 równoległych seminariów, wśród których dwa były swoją tematyką dedykowane najwyższej kadrze zarządzającej – dyrektorom i prezesom. Wielu obecnych na konferencji dyrektorów i prezesów skorzystało z tych właśnie sesji.

Prelegenci podczas sześciu seminariów odpowiadali na wiele kluczowych pytań, min.: Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management i jakich rezultatów tej rewolucji oczekiwać? Czy lepiej skierować główne wysiłki na rozwiązywanie problemów, czy na eliminowanie marnotrawstwa? Jak budować strumień zaopatrzenia zgodnie z zasadami Lean? Jak doskonalić procesy natury usługowej i biurowej dzięki Lean? Na czym polega podejście Lean IT?

Uczestnicy XIII Konferencji podczas warsztatów

Uczestnicy XIII Konferencji podczas warsztatów

Wszyscy uczestnicy otrzymali od LEI Polska książkę autorstwa Arthura Byrne’a p.t.: „Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management” (ang. „Lean Turnaround”), której polska premiera miała miejsce właśnie podczas tegorocznej Konferencji. Uczestnicy mieli okazję do rozmowy z autorem i otrzymania autografu z dedykacją. Publikacja została uznana za najważniejszą książkę o zarządzaniu wydaną w 2013 roku.

Art Byrne podpisuje książkę uczestnikowi Konferencji

Art Byrne podpisuje premierowe egzemplarze swojej książki

Art Byrne podpisuje książkę uczestnikom Konferencji

Art Byrne podpisuje premierowe egzemplarze swojej książki

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji zorganizowany został uroczysty bankiet, podczas którego, przy lampce wina i kolacji, uczestnicy mieli okazję wymienić się między sobą doświadczeniami, porozmawiać z prelegentami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Rozlosowane zostały również nagrody książkowe wydawnictwa Leanbooks (www.leanbooks.pl).

W drugim dniu Konferencji po przedpołudniowych seminariach odbyła się sesja studiów przypadków. Swoimi doświadczeniami podzielili się Caterpillar, Bosch and Siemens Home Appliances Group, Esselte Polska, Eaton Automotive Systems, Nidec Motors & Actuators (Poland), GM Powertrain Poland (dawniej ISUZU Motors Polska), WABCO, ING Bank Śląski, Euro Bank, Bank BPH Grupa GE Capital.

Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd prowadzący warsztat  dla uczestników XIII Konferencji Lean Management

Dr Remigiusz Horbal i Krzysztof Drozd z LEI Polska prowadzą warsztat dla uczestników XIII Konferencji Lean Management

Zgodnie z tradycją, trzeciego opcjonalnego dnia konferencji (13 czerwca) istniała możliwość wyboru między uczestnictwem w jednym z czterech praktycznych, całodniowych warsztatów, a wycieczką do firm znanych z wdrożenia filozofii szczupłości. W tym roku organizatorzy przygotowali wizyty w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Electrolux w Świdnicy oraz w fabryce General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach.

Uczestnicy Konferencji podczas warsztatów odbywających się trzeciego dnia

Uczestnicy Konferencji podczas warsztatów odbywających się trzeciego dnia

Wśród ośmiogodzinnych warsztatów prowadzonych przez zagranicznych gości znalazły się: dedykowany dla prezesów i dyrektorów warsztat: „Przywództwo wg Lean” prowadzony przez Jamesa Franza, dedykowany dla produkcji „Budowanie strumienia zaopatrzenia zgodnie z zasadami Lean” Kevina von Grabe oraz dwa tematy dla firm i przedsiębiorstw usługowych: „System zarządzania wizualnego dla poprawy procesów usługowych”, który został przeprowadzony przez Drew Lochera na terenie firmy KRUK S.A. i autorski warsztat Mike’a Orzena: „IT w przedsiębiorstwie zorganizowanym wg zasad Lean”.

Mike Orzen  prowadzący warsztaty podczas XIII Konferencji Lean Management

Mike Orzen podczas swoich warsztatów

XIII Międzynarodowa Konferencja Lean Management uważana jest za jedno z najbardziej profesjonalne wydarzeń tego typu w Europie. Stanowi niepowtarzalną okazję do spotkania wielu światowych i krajowych specjalistów oraz praktyków biznesu, ekspertów, doradców, autorów książek i wielu innych cenionych osób, zajmujących się na co dzień problematyką Lean Management. Renomę tej Konferencji potwierdza przyznane jej przez Business Centre Club i European Economic and Social Committee prestiżowego wyróżnienia – Medalu Europejskiego dla Usługi 2013 roku.

XIII KLM goście specjalni

XIII KLM goście specjalni (1)

XIII KLM program

katalog konferencji

katalog konferencjii

W roku 2013 każdy z uczestników konferencji otrzymał premierowy egzemplarz książki autorstwa Arta Byrne’a pt. „Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska.

Ta wyjątkowa pozycja literaturowa na rynku polskim daje czytelnikowi niepowtarzalną możliwość skorzystania z doświadczeń człowieka, któremu udało się zrewolucjonizować za pomocą strategii Lean Management działania kilkudziesięciu przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Dzięki książce czytelnik zyska możliwość:

  • Poznania, jak wdrożyć zasady Lean Management w dowolnym środowisku biznesowym (produkcyjnym, usługowym itp.),
  • Dostrzeżenia związku pomiędzy udoskonaleniami na hali produkcyjnej (lub udoskonaleniami w biurze) a przewagą, jaką odnosi firma na rynku,
  • Przyjrzenia się skutkom ilościowym wprowadzanych zmian oraz osiąganym w ich wyniku rezultatom finansowym.

Jest to książka napisana przez prezesa dla prezesów o tym, w jaki sposób powinien zaangażować się szef firmy w proces jej transformacji.

Książkę można nabyć na Leanbooks.pl