Program XVII Konferencji Lean Management

dostępne strumienie konferencyjne
PREZESI I DYREKTORZY
Strategia i przewodzenie
PRODUKCJA
Transformacja procesów
PRODUKCJA
Zarządzanie w kulturze lean
USŁUGI
Transformacja procesów
USŁUGI
Zarządzanie w kulturze lean
LEAN COFFEE